Statistika Ugostiteljstva, Jul 2022

  • 10/10/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Statistika Ugostiteljstva na Kosovu” za mesec jul 2022.godine.

U julu 2022.godine deo ankete bilo je 209 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

U julu 2022.godine broj posetilaca (domaćih i stranih) bio je  53 820, od kojih su 28.64% bili domaći i 71.36% strani posetioci. Dok je broj noćenja bio 119 580, od toga 23.31% domaći i 76.69% strani posetioci.

Najveći broj posetilaca imao je  region Prištine sa 16 630 posetilaca, dok je najveći broj noćenja imao region Peći sa 48.139 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Peći, Prizrenu itd.

Nema pdf na srpski jezik