Statistika Ugostiteljstva, Januar 2023

  • 28/02/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Statistiku Ugostiteljstva na Kosovu za mesec januar 2023.godine

U januaru  2023.godine (K1 2023) deo ankete je bilo 209 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

Prema rezultatima, u januaru 2023.godine, broj posetilaca (domaćih i stranih) bio je  38, 465, od kojih su 40.87% bili domaći i 59.13% strani posetioci, dok je broj noćenja bio 67,138 od toga 44.79% domaći i 55.21% strani posetioci.

Najveći broj posetilaca  ima  region Prištine sa 13,870 posetilaca, dok najveći broj noćenja ima region Peći sa 23,520 noćenja..

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu, Uroševcu, itd.

Dok, što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz: Albanije, Švajcarske, Nemačke, itd.