Statistika Ugostiteljstva, Januar 2022

  • 08/04/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Statistika Ugostiteljstva na Kosovu” za mesec januar 2022.godine

U januaru 2022.godine deo ankete je bilo 206 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

Prema rezultatima ankete,broj posetilaca (domaćih i stranih) bio je  31 223, od kojih su 46.77% bili domaći i 53.23% strani posetioci. Dok je broj noćenja bio 54 627, od toga 45.70% domaći i 54.30% strani posetioci.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa 10 351 posetilaca i 19 106 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu i Peći.

Dok, što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz: Albanije, Nemačke, Švajcarske, itd.

Ovoj publikaciji je priložen i poseban prilog koji sadrži podatke iz Kosovske Policije o broju stranih posetilaca prema graničnim prelazima tokom godina 2017-2021.