Statistika Ugostiteljstva, Februar 20223

  • 30/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za mesec februar 2023.godine

U februaru 2023.godine deo ankete bilo je 184 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

U februaru 2023.godine broj posetilaca (domaćih i stranih) bio je 37,376 od kojih su 47.23% bili domaći i 52.77% strani posetioci, dok je broj noćenja bio 81. 348, od toga 56.35% domaći i 43.65% strani posetioci.

Najveći broj posetilaca imao je  region Prištine sa 12,427 posetilaca, dok najveći broj noćenja ima region Peći sa 38,333 noćenja..

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu,Uroševcu itd.

Što se tiče stranih posetilaca, najveći broj je bio iz Albanije, Švajcarske, Nemačke, itd.