Statistika Ugostiteljstva, Februar 2022

  • 10/05/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Statistika Ugostiteljstva” za mesec februar 2022.godine

U februaru 2022.godine deo ankete je bilo 206 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

Prema podacima iz ove ankete broj posetilaca (stranih i domaćih) je bio 27 739, od kojih 44.92% su bili domaći,  a 55.08% su bili strani. Dok, broj noćenja je bio 41 311, od ovog broja 42.79% noćenja su od domaćih i 57.21% od stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine  sa  11 213 posetilaca i  16 925 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu, Peći itd.

Što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije,Nemačke, Švajcarske, itd.

Nema pdf na srpski jezik