Statistika Ugostiteljstva, Decembar 2022

  • 30/01/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za mesec decembar 2022.godine

U decembru 2022.godine deo ankete bilo je 209 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

Prema rezultatima ove ankete, broj posetilaca (domaćih i stranih) bio je 42 042, od kojih su 37.59% bili domaći i 62.41% strani posetioci. Dok je broj noćenja bio 81 202, od toga 45.44% domaći i 54.56% strani posetioci.

Najveći broj posetilaca i noćenja imao je  region Prištine sa 16 235 posetilaca, dok najveći broj noćenja ima region Peći sa 29 959 noćenja..

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu, Peći itd.

Što se tiče stranih posetilaca, najveći broj je bio iz Albanije, Švajcarske, Nemačke, itd.