Statistika Trgovine na Malo, K1 2020

  • 16/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Statistika Trgovine na Malo“ za prvi kvartal (K1 2020).

Kroz ovu publikaciju su prikazani podaci o prometu i broju zaposlenih:

U prvom kvartalu (K1) 2020.godine  u  odnosu na  K4 2019.godine je primećen rast kod: Trgovine na malo ostalom robom u nespecijalizovanim prodavnicama (17.5%); Trgovine na malo informacione-komunikacione opreme u specijalizovanim prodavnicama (5.2%) i Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama za (1.8%).

Dok tokom ovog kvartala pad je zabeležen  kod: Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama za (-13.3%); Trgovine na malo gorivom za vozila u specijalizovanim prodavnicama (-11.9%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama za (-8.8%); Trgovine na malo u specijalizovanim prodavnicama (-8.1%) i Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (-7.3%).

Za više informacija o Statistikama Trgovine na Malo, za K1 2020, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike