Statistika Transporta, Mart 2023

  • 15/05/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Statitistike Transporta i Telekomunikacije za mesec mart 2023.godine sa podacima o Vazdušnom, Železničkom, Dumskom Saobraćaju i Telekomunikaciji

U martu 2023. godine obavljeno je 722 letova ili (12.1%) više nego u istom periodu prošle godine, dok je ukupan broj putnika bio je 221 282 putnika ili 13.7% više nego u istom periodu protekle godine.

Broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio 6 352, ili 7.4% više  nego u istom periodu protekle godine, dok je količina robe prevezene vozom, u neto tonama, bila 0.

Broj korisnika fiksne telefonske mreže bio je 68 243 ili 10.3% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je ostvaren promet (u minutima) bio 3 134 330 ili 0.4% više nego u istom periodu prošle godine.

Nema pdf na srpski jezik