Statistika Transporta, K4 2022

  • 30/01/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Statitistike Transporta i Telekomunikacije za četvrti kvartal (K4) 2022.godine sa podacima o Vazdušnom, Železničkom, Dumskom Saobraćaju i Telekomunikaciji

Na teritoriji Kosova postoji ukupno 333 km železničke pruge za transport.

U četvrtom kvartalu (K4) 2022. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio oko 19 hiljada, što u poređenju sa četvrtim kvartalom (K4) 2021.godine broj putnika je povećan za 17%. Dok, u ovom kvartalu nije bilo prevoza robe vozom.

Što se tiče broja letova, u K4 2022.godine bilo je 2 225 letova,  što u pređenju sa istim kvartalom pethodne godine (K4 2021) došlo je do  povećanja za 8.8%.

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo bio je oko 677 hiljada, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K4 2021) došlo je do povećanja za 21.7%.