Statistika Transporta, K4 2021

  • 28/01/2022

Statistika Transporta i Telekomunikacije, K4 2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je ”Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za četvrti kvartal (K4) 2021

sa podacima o Vazdušnom, Železničkom, Dumskom Saobraćaju  i Telekomunikaciji.

Kroz ovu publikaciju prikazani su sledeći podaci: Na teritoriji Kosova postoji ukupno 333 km železničke pruge za transport.

U četvrtom  kvartalu (K4) 2021. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio oko 16 000, što u poređenju sa četvrtim kvartalom (K4) 2020.godine broj putnika je povećan za 7%.

Prevoz roba željeznicom u K4 2021.godine bio je oko 30 hiljada tona.

Što se tiče broja letova u K4 2021.godine došlo je do  povećanja za 46%, u pređenju sa K4 2020.

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo u K4 2021 bio je oko 555 hiljada, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K4 2020) došlo je do povećanja za 47%.