Statistika Transporta, K4 2017

  • 30/01/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statitistika Transporta i Telekomunikacije za četvrti kvartal (K4) 2017.godine, sa podacima o vazdušnom, železničkom saobraćaju i poštu i telekomunikacije

U 2017.godini, na teritoriju Kosova je bilo 334 440 registrovanih motornih i nemotornih vozila, ili 4,64% više nego u 2016.godini.

Na teritoriji Kosova ima 2 043.4 km puteva, od kojih su: 5% autoput;  nacionalni put 31%; dok  64% su regionalni putevi.

Na teritoriji Kosova imamo ukupno 333 km železničke pruge za saobraćaj. Kosovska železnica ima 1 dizel lokomotivu koja nosi 10 putničkih vagona.

Broj putnika koji su koristili voz kao prevozno sredstvo u toku četvrtog kvartala 2017. godine bio je 24 hiljada, što u odnosu na prethodni kvartal (K3 2017) je povećanje od 7,7%. U međuvremenu, prevoz robe vozom u ovom kvartalu iznosio je 55 hiljada tona.

Broj letova, u četvrtom kvartalu  2017.godine je bio  1646 letova,  ili 5% više nego u istom kvartalu prethodne godine (K4 2016).

Dok, broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo je bio oko 418 hiljada, koji u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K4 2016) je veći za 5.90 %.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transport.