Statistika Transporta, K4 2016

  • 25/01/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za četvrti kvartal (K4) 2016.godine, sa podacima o vazdušnom, železničkom saobraćaju i Poštu i Telekomunikacije

Kroz ove publikacije su prikazani podaci za teritoriju Kosova kao što sledi: ukupno 333 kilometara železničke pruge za transport i 110 kilometara za privatni prevoz. Dok, cirkulišu 8 dizel lokomotive, koje nose 27 vagona, 9 putničkih i 18 teretnih vagona.

U četvrtom  kvartalu 2016.godine broj putnika koji su koristili voz kao sredstvo za putovanje   iznosio je 64 hiljada, u poređenju sa  trećem kvartalom 2016. godine broj putnika je smanjen za 8.80%.

Prevoz roba željeznicom u četvrtom kvartalu 2016.godine je bio 133 hiljade tona, u poređenju sa istim  kvartalom prethodne  godine (K4 2015) beležen je pad za 15.80%.

Broj letova u četvrtom  kvartalu (K4) 2016.godine bio je 1564   ili 12.76 % više nego u isti kvartal prethodne godine (K4 2015).

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo je bio oko 394 hiljada, u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K4 2015) imamo rast od 18.60 %.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije za K4 2016, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transport.