Statistika Transporta, K3 2022

  • 28/10/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuke ”Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za treći kvartal (K3) 2022.godine sa podacima o Vazdušnom, Železničkom, Dumskom Saobraćaju i Telekomunikaciji

Na teritoriji Kosova postoji ukupno 333 km železničke pruge za transport.

U trećem kvartalu (K3) 2022. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio oko 18 hiljada, što u poređenju sa trećim kvartalom (K3) 2021.godine broj putnika je povećan za 56%. Dok, prevoz robe vozom u ovom kvartalu iznosio je 21 hiljada tona.

Što se tiče broja letova, u K3 2022.godine bilo je 3 423 letova,  što u pređenju sa istim kvartalom pethodne godine (K3 2021) došlo je do  pada za 3%.

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo u K3 2022.godine  bio je oko 988 hiljada, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K3 2021) došlo je do povećanja za 9.8%.

Nema pdf na srpski jezik