Statistika Transporta, K3 2017

  • 31/10/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za treći kvartal (K3) 2017.godine, sa podacima o vazdušnom, železničkom saobraćaju i Poštu i Telekomunikacije

Na teritoriju Kosova imamo ukupno 333 kilometara železničke pruge za transport i 110 kilometara za privatni prevoz, dok cirkulišu 8 dizel lokomotive, koje nose 27 vagona, 9 putničkih i 18 teretnih vagona.

Broj letova u trećem  kvartalu (K3 2017) je bio  2384 letova,   ili 9.6% više nego u istom kvartalu prethodne godine (K3 2016).

Tokom ovog kvartala, broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo je bio oko 645 hiljada, gde u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K3 2016) imamo rast od 11.2 %.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transport.