Statistika Transporta, K3 2016

  • 04/11/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Statitistika Transporta i Telekomunikacije za treći kvartal (K3) 2016.godine, sa podacima o vazdušnom, železničkom saobraćaju i Poštu i Telekomunikacije.

Kroz ove publikacije su prikazani podaci za teritoriju Kosova kao što sledi: ukupno 333 kilometara železničke pruge za transport i 110 kilometara za privatni prevoz. Dok, cirkulišu 8 dizel lokomotive, koje nose 27 vagona, 9 putničkih i 18 teretnih vagona.

U trećem kvartalu 2016.godine broj putnika koji su koristili voz kao sredstvo za putovanje iznosio je 70 hiljada, u poređenju sa  drugim kvartalom 2016. godine broj putnika je smanjen za 14.56%.

Prevoz roba željeznicom u trećem kvartalu 2016.godine je bio 14 hiljade tona, u poređenju sa drugim kvartalom 2016. godine beležen je pad za 31.16%.

Broj letova u trećem kvartalu 2016.godine je 2 174 ili 1.12 % više nego u isti kvartal prethodne godine (K3 2015).

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo je oko 573 hiljada, u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K3 2015) imamo rast broja putnika za 5.97 %.


Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/transporta