Statistika Transporta, K2 2017

  • 31/07/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za drugi kvartal (K2) 2017.godine, sa podacima o vazdušnom, železničkom saobraćaju i Poštu i Telekomunikacije

Na teritoriji Kosova imamo ukupno 333 kilometara železničke pruge za transport i 110 kilometara za privatni prevoz, dok cirkulišu 8 dizel lokomotive, koje nose 27 vagona, 9 putničkih i 18 teretnih vagona.

U drugom kvartalu 2017.godine broj putnika koji su koristili voz kao sredstvo za putovanje   iznosio je 57 hiljada, u poređenju sa  prvim kvartalom 2017. godine broj putnika je povećan za 9.19%.

Prevoz roba željeznicom u drugom kvartalu 2017.godine je bio 132 hiljade tona, gde u poređenju sa prvim  kvartalom 2017.godine (K1 2017) beležen je rast od 35.41%.

Broj letova u drugom  kvartalu (K2) 2017.godine bio je 1767 letova,   ili 5.4% više nego u isti kvartal prethodne godine (K2 2016).

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo je bio oko 465 hiljada, gde u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K2 2016) imamo rast od 9.15 %.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transport.