Statistika Transporta, K1 2022

  • 29/04/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je ”Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za prvi kvartal (K1) 2022”

sa podacima o Vazdušnom, Železničkom, Dumskom Saobraćaju  i Telekomunikaciji.

Kroz ovu publikaciju prikazani su sledeći podaci: Na teritoriji Kosova postoji ukupno 333 km železničke pruge za transport.

U prvom kvartalu (K1) 2022. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio oko 13 hiljada, što u poređenju sa K1 2021.godine broj putnika je smanjen za 25%.

Prevoz roba željeznicom u K1 2022.godine bio je oko 114 hiljada tona.

Što se tiče broja letova, u K1 2022.godine bilo je 1 936 letova,  što u pređenju sa istim kvartalom pethodne godine (K1 2021) došlo je do  povećanja za 47%.

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo u K1 2022.godine  bio je oko 524 hiljada, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K1 2021) došlo je do povećanja od 65%.

Nema pdf na srpski jezik