Statistika Transporta, K1 2021

  • 30/04/2021

Broj letova se smanjuje u odnosu na isti period prošle godine

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je ”Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za prvi kvartal (K1) 2021, sa podacima o vazdušnom, železničkom, dumskom Saobraćaju i Telekomunikaciji.

Na teritoriju Kosova imamo ukupno 333 km železničke pruge za transport.

U prvom kvartalu (K1) 2021. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio oko 16 hiljada, što u poređenju sa K1 2020.godine broj putnika je smanjen za (-21.34%).

Što se tiče  prevoza roba željeznicom u K1 2021.godine bilo je oko 16 hiljada tona, što u poređenju sa K1 2020.godine zabeleženo je povećanje za 85%.

Dok, što se tiče broja letova, u K1 2021.godine bilo je 1 317 letova,  što u pređenju sa istim kvartalom pethodne godine (K1 2020) je smanjen za (-14.14%).

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo tokom ovog kvartala bio je oko 330 hiljada, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K1 2020) došlo je do smanjenja za (-23.44%).