Statistika Transporta, K1 2018

  • 30/04/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statitistika Transporta i Telekomunikacije za kvartal K1 2018, sa podacima o vazdušnom, železničkom, dumskom saobraćaju  i telekomunikacije

Na teritoriju Kosova imamo ukupno 333 km železničke pruge za transport. Kosovska železnica ima ukupno 9 lokomotiva, od njih sedam su sa dizel motorom, dok dva su motorni vozovi.  Lokomotive vuče deset putničkih vagona i 1 420 teretnih vagona.

U prvom kvartalu 2018.godine (K1 2018), broj putnika koji su koristili voz kao prevozno sredstvo  bio je 17 hiljada, što u odnosu na prethodni kvartal  broj putnika je opao za 65%.

Prevoz roba željeznicom u prvom kvartalu 2018.godine  bio je 76 hiljade tone, u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine beleženo je povećanje za 36%.

Dok što se tiče broj letova, u K1 2018 bilo je  1560 letova,  ili 13.70% više nego u istom kvartalu prethodne godine (K1 2017).

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo tokom ovog kvartala bio je oko 418 hiljada, koji u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K1 2016) je veći za 16.92 %.

Na osnovu zahteva Eurostata, počevši od drugog kvartala ove godine (K2 2018),doći če se do nekih promena u ovoj publikaciji, uključujući podatke i od drugih telekomunikacionih operatora, kako bi se pokrile sve telekomunikacion usluge koje se pružau u našoj zemlji.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije, za K1 2018 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transport.