Statistika Transporta, K1 2017

  • 02/05/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “ Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za prvi kvartal (K1) 2017.godine, sa podacima o Vazdušnom, Železničkom saobraćaju i Poštu i Telekomunikacije

Kroz ove publikacije su prikazani podaci za teritoriju Kosova kao što sledi: ukupno 333 kilometara železničke pruge za transport i 110 kilometara za privatni prevoz. Dok, cirkulišu 8 dizel lokomotive, koje nose 27 vagona, 9 putničkih i 18 teretnih vagona.

U prvom kvartalu 2017.godine broj putnika koji su koristili voz kao sredstvo za putovanje   iznosio je 52 hiljada, u odnosu na  četvrti kvartal 2016. godine broj putnika je smanjen za 19.32%.

Prevoz roba željeznicom u prvom kvartalu 2017.godine je bio 98 hiljade tona, u poređenju sa istim  kvartalom prethodne  godine (K1 2016) beležen je rast za 23.30%.

Broj letova u prvom kvartalu (K1) 2017.godine bio je 1372   ili 4.26 % više nego u isti kvartal prethodne godine (K1 2016).

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo je bio oko 357 hiljada, u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K1 2016) imamo rast od 2.01 %.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije za K1 2017, posetitehttp://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transporta

 

Nema pdf na srpski jezik