Statistika Transporta, Januara 2023

  • 15/03/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) po prvi put objavljuje „Statistiku transporta i telekomunikacija” na mesečnom nivou, za mesec januar 2023. godine, sa podacima o Železničkom, Dumskom Saobraćaju i Telekomunikaciji

U januaru 2023. godine ostvareno je 808 letova ili 4,53% više nego u istom periodu prošle godine, dok je ukupan broj putnika bio 235.567, ili 21,36% više nego u istom periodu godine.

Dok je broj putnika koji su koristili voz kao sredstvo putovanja bio 6.505 ili 55, 70% više nego u istom periodu prošle godine, dok je količina prevezene robe u neto tonama bila 0.

Broj korisnika fiksne telefonske mreže iznosio je 68.194 ili 9,32% manje nego u istom periodu prošle godine.

U međuvremenu, u mobilnoj telefoniji u januaru 2023. godine broj pripejd korisnika bio je 1.518.712 ili 3,64% više nego u istom periodu prošle godine, dok je broj postpejd korisnika bio 272,733 ili 2,22% više nego u istom periodu. prošle godine.