Statistika Transporta i Telekomunikacije, K4 2019

  • 30/01/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) pripremilja je sledeću publikaciju “Statitistika Transporta i Telekomunikacije  K4 2019”, sa podacima o Vazdušnom, Železničkom, Dumskom Saobraćaju  i Telekomunikaciju za četvrti kvartal (K4 2019).

Kroz ovu publikaciju su prikazani sledeći podaci:

Na teritoriju Kosova imamo ukupno 333 km železničke pruge za transport. U četvrtom kvartalu 2019. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio oko 31 hiljada, u odnosu na isti kvartal prethodne godine (K4 2018)  broj putnika je smanjen za 3.25%.

Prevoz roba željeznicom u četvrtom kvartalu 2019.godine bio je oko 138 hiljada tona, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K4 2018) beleženo je pad  za 34%.

Što se tiče broj letova, u četvrtom kvartalu 2019 bilo je  1823 letova,  ili 2% letova manje nego u istom kvartalu prethodne godine (K4 2018).

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo tokom ovog kvartala bio je oko 528 hiljada, u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K4 2018) je beleženo rast za 5.71 %.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transport.