Statistika Transporta i Telekomunikacije, K4 2018

  • 30/01/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za K4 2018, sa podacima o Vazdušnom, Železničkom, Dumskom Saobraćaju  i Telekomunikaciju.

Na teritoriju Kosova imamo ukupno 333 km železničke pruge za transport. U četvrtom kvartalu 2018.godine broj putnika koji su koristili voz kao prevozno sredstvo  bio je 33 hiljada. Dok u odnosu na isti kvartal prethodne godine (K4 2017)  broj putnika je povećan za 31.68%.

Prevoz roba željeznicom u četvrtom kvartalu 2018.godine bio je 213 hiljada tona, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K4 2017) beleženo je rast za 11.19%.

Što se tiče broj letova, u četvrtom kvartalu 2018 bilo je  1862 letova,  ili 13.12% letova više nego u istom kvartalu prethodne godine (K4 2017).

Dok, broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo tokom ovog kvartala bio je oko 500 hiljada, koji u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K4 2017) je veći za 19.63 %.

U 2018. godini, na Kosovu je registrovano 343 631 motornih i nemotornih vozila, što u odnosu na 2017. godinu, zabeležen je rast od 2.75%.

Prema prikazanim podacima, u 2018. godini na teritoriji Kosova ima 2 074.7 km puteva, gde prema kategorijama puteva, 6% su autoputevi, nacionalni putevi 31%, dok 63% su regionalni putevi.

Na osnovu zahteva Eurostata, počevši od drugog kvartala ove godine (K2 2018),došlo je do nekih promena u deo ove publikacije koji je namenjen telekomunikaciji, uključujući podatke i od drugih operatera.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije, K4 2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transport.