Statistika Transporta i Telekomunikacije, K3 2021

  • 29/10/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je ”Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za  treći kvartal (K3) 2021”, sa podacima o Vazdušnom, Železničkom, Dumskom Saobraćaju  i Telekomunikaciji.

Kroz ovu publikaciju prikazani su sledeći podaci: Na teritoriji Kosova postoji ukupno 333 km železničke pruge za transport.

U trećem kvartalu (K3) 2021. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio oko 12 hiljada, što u poređenju sa trećim kvartalom (K3) 2020.godine broj putnika je smanjen za 22.6%. To je zato što je prošle godine, u istom referentnom periodu, prevoz putnika bio zabranjen zbog pandemije Covid-19.

Prevoz roba željeznicom u K3 2021.godine bio je oko 187 hiljada tona.

Što se tiče broja letova, u K3 2021.godine bilo je 3 532 letova,  što u pređenju sa istim kvartalom pethodne godine (K3 2020) došlo je do  povećanja od 191%, jer je prošle godine, u istom referentnom periodu, zabranjen vazdušni saobraćaj zbog pandemije Covid-19.

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo u K3 2021 bio je oko 524 hiljada, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K3 2020) došlo je do povećanja od 91%.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije,  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transporta