Statistika Transporta i Telekomunikacije, K3 2020

  • 30/10/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je ”Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za  treći kvartal (K3) 2020”, sa podacima o vazdušnom, železničkom, dumskom saobraćaju  i telekomunikaciju.

Na teritoriju Kosova imamo ukupno 333 km železničke pruge za transport. U trećem kvartalu 2020. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio oko 15 hiljada, što u pređenju sa trećim kvartalom (K3) 202020.godine broj putnika je smanjen za (-48.97%).

Dok, prevoz roba željeznicom u trećem  kvartalu 2020.godine bio je oko 16 hiljada tona, što u pređenju sa K3 2019.godine je smanjen za (-86.12%).

Što se tiče broja letova, u K3 2020.godine bilo je 1 212 letova,  što u pređenju sa istim kvartalom pethodne godine (K3 2019) je smanjen za (-58%).

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo tokom ovog kvartala bio je oko 275 hiljada. U poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K3 2019) došlo je do smanjenja  od (-64.85%).

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije,  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transporta