Statistika Transporta i Telekomunikacije, K2 2021

  • 30/07/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je ”Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za  drugi kvartal (K2) 2021”, sa podacima o Vazdušnom, Železničkom, Dumskom Saobraćaju  i Telekomunikaciji.

Kroz ovu publikaciju prikazani su sledeći podaci: Na teritoriji Kosova postoji ukupno 333 km železničke pruge za transport.

U drugom kvartalu (K2) 2021. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio oko 15 hiljada, što u poređenju sa drugim kvartalom (K2) 2020.godine broj putnika je povećan za 123%. To je zato što je prošle godine, u istom referentnom periodu, prevoz putnika bio zabranjen zbog pandemije Covid-19.

Prevoz roba željeznicom u K2 2021.godine bio je oko 148 hiljada tona, što u pređenju sa istim periodom 2020.godine je povećan za 2.7%.

Što se tiče broja letova, u K2 2021.godine bilo je 1 504 letova,  što u pređenju sa istim kvartalom pethodne godine (K2 2020) došlo je do  povećanja.

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo u K2 2021 bio je oko 390 hiljada, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K2 2020) došlo je do povećanja. To je takođe posledica pandemije Covid-19, kada je u istom referentnom periodu prevoz putnika bio zabranjen.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije,  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transporta