Statistika Transporta i Telekomunikacije, K2 2019

  • 31/07/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je ”Statitistika Transporta i Telekomunikacije  K2 -2019”, sa podacima o vazdušnom, železničkom, dumskom saobraćaju  i telekomunikaciju za drugi kvartal (K2-2019).

U ovoj publikaciji su prikazani sledeći podaci: Na teritoriju Kosova imamo ukupno 333 km železničke pruge za transport. U drugom kvartalu 2019. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio 30 hiljada, što u odnosu na isti kvartal prošle godine (K2 2018. godine), broj putnika je smanjen za 19.3%.

Prevoz roba željeznicom u drugom  kvartalu 2019.godine bio je 153 hiljada tone, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K2 2018) je beleženo  rast za 58.7%.

Dok što se tiče broj letova, u drugom kvartalu 2019 bilo je 2173 letova,  ili 11.03% letova više nego u istom kvartalu prethodne godine (K2 2018).

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo tokom ovog kvartala bio je oko 580 hiljada, koji u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K2 2018) je veći za 11.24 %.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije,  posetite: http://ask.rks-gov.net/