Statistika Transporta i Telekomunikacije, K1 2020

  • 30/04/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je ”Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za prvi kvartal (K1 2020)

sa podacima o vazdušnom, železničkom, dumskom saobraćaju  i telekomunikaciji.

Na teritoriju Kosova imamo ukupno 333 km železničke pruge za transport. U prvom kvartalu 2020. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio oko 21 hiljada, što u poređenju sa istim kvartalom prošle godine (K1 2019), broj putnika je smanjen za 27.42%.

Do toga je došlo kao rezultat odluke  Vlade (u martu) o merama poduzetim u borbi protiv COVID-19,  kojom je obustavljen prevoz putnika.

Prevoz roba željeznicom u prvom  kvartalu 2020.godine bio je 101 hiljada tone, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K1 2019) beleženo je pad  za 26%

Takođe,  broj letova u prvom kvartalu K1 2020 bio je 1 534 letova, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K1 2019) zabeležen je pad za  14 %.

Dok, broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo tokom ovog kvartala bio je oko 431 hiljada, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K1 2019) je manji za 9.42 %.

U međuvremenu, podaci o telekomunikaciji za ovaj period su procena,  jer je ekonomskim operaterima odložen rok za izveštavanje , kao rezultat mera koje je preduzela Vlada. Po prijemu  izveštaja od RAEPKK-a, podaci će biti podvrgnuti reviziji.

Nema pdf na srpski jezik