Statistika Transporta i Telekomunikacije, K1 2019

  • 30/04/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je ”Statitistika Transporta i Telekomunikacije” za K1 2019, sa podacima o vazdušnom, železničkom, dumskom saobraćaju  i telekomunikaciju.

Na teritoriju Kosova imamo ukupno 333 km železničke pruge za transport. U prvom kvartalu 2019. godine, broj putnika koji su koristili voz kao putničko vozilo je bio 30. Hiljada, što u odnosu na isti kvartal prošle godine (K1 2018. godine), broj putnika povećan je za 65%.

Prevoz roba željeznicom u prvom  kvartalu 2019.godine bio je 137 hiljada tone, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K1 2018) beleženo je rast za 80%.

Dok što se tiče broj letova, u prvom kvartalu 2019 bilo je 1783 letova,  ili 14.29% letova više nego u istom kvartalu prethodne godine (K1 2018).

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo tokom ovog kvartala bio je oko 480 hiljada, koji u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K1 2018) je veći za 13.96 %.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije,  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transport.

 

Nema pdf na srpski jezik