Statistika Spoljne Trgovne Robom, Maj 2021

  • 23/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec maj 2021.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za (53.9% u maju  2021.godine, u poređenju sa  istim periodom 2020.godine, odnosno u iznosu od 308.2 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 200.3 miliona evra koliko je bio u 2020.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa (15.8%).

Izvoz roba u maju 2021.godine iznosio je 57.8 miliona evra, a uvoz  je bio 366.0 miliona evra, tako da povećanje kod izvoza bila (49.2%), a  kod uvoza (53.1%) u poređenju  sa istim periodom 2020.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:(34.8%) čine bazični metali i proizvodi od metala; Razni gotovi proizvodi (15.7%); Plastika,guma i srodni artikli (11.0%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (7.6%); Mineralni proizvodi (5.6%);  Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (5.2%),itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,:(13.6%) čine bazični metali i proizvodi od metala;  Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  (12.8%); Mineralni proizvodi (12.2%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (11.3%); Prevozna sredstva (9.1%); Proizvodi hemijske industrije (8.3%); Plastika,guma i srodni artikli (7.2%), itd.

Izvoz Kosova u 27-EU zemljama iznosio je 21.5 miliona evra, odnosno oko (37.2%) od ukupnog izvoza, sa porastom od (56.7%).

Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Italija (10.1%),  Nemačka (8.3%),Austrija (5.0%),  Holandija (3.6%);  itd.

Uvoz Kosova  iz zemalja EU-a je bio oko 164.9 miliona evra, ili (45.1%) od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od (62.1%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (14.0%), Italije (5.3%), Grčke (5.0%), Slovenije (3.1%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u maju 2021.godine dostigao je na 22.3 miliona evra, ili (38.6%) od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od (21.9%).

Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (16.3%), Severna Makedonija (10.7%), Srbija (6.0%), Crna Gora (3.9%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u maju 2021.godine iznosio je 77.0 miliona evra, ili (21.0%) od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od (46.1%).

Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Albanija (7.4%), Srbija (6.9%) i Severna Makedonija (4.7%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 13.9 miliona evra, ili (24.2%). Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (10.6%) i Švajcarsku  (7.9%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  124.0 miliona evra, ili (33.9%). Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.2%) i Kina (9.4%).

Za više informacija o Statistici Spoljne Trgovine, za mesec maj 2021.godine, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/ agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina