Statistika Spoljne Trgovne Robom, Jun 2021

  • 23/07/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec jun 2021.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 30.1% u junu  2021.godine, u poređenju sa  istim periodom 2020.godine, odnosno u iznosu od 320.3 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 246.2 miliona evra koliko je bio u 2020.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 18.5%.

Izvoz roba u junu 2021.godine iznosio je 72.9 miliona evra, a uvoz  je bio 393.2 miliona evra, tako da kod izvoza imamo povećanje od 63.5%, a  kod uvoza povećanje od 35.2%) u poređenju  sa istim periodom 2020.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:(36.7%) čine bazični metali i proizvodi od metala; Razni gotovi proizvodi (17.3%); Plastika,guma i srodni artikli (9.9%); Mineralni proizvodi (8.1%);  Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (7.5%); Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (4.4%),itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,:12.7% čine Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.1%; Mineralni proizvodi 11.9%; Bazični metali i proizvodi od metala 11.0%;  Prevozna sredstva 10.0%; Plastika,guma i srodni artikli 7.9%; Proizvodi hemijske industrije 7.4%,  itd

 

Izvoz Kosova u 27-EU zemljama iznosio je 23.5 miliona evra, odnosno oko 32.3% od ukupnog izvoza, sa porastom od 43.5%.

Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Italija (8.5%), Nemačka (7.1%),  Holandija (3.3%);  itd

 

Uvoz Kosova  iz zemalja EU-a je bio oko 170.2 miliona evra, ili 43.3% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 30.5%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.8%), Italije (6.1%), Grčke (3.7%), Poljske (3.0%), itd.

 

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u junu 2021.godine dostigao je na 29.0 miliona evra, ili 39.9% od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od 41.3%.

Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Severna Makedonija (14.5%), Albanija (13.5%), Srbija (6.0%) i Crna Gora (4.3%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u junu 2021.godine iznosio je 78.9 miliona evra, ili 20.1% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 31.0%.

Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Albanija (6.5%), Srbija (6.4%) i Severna Makedonija (5.2%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 20.3 miliona evra, ili 27.9%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (12.2%) i Švajcarsku  (8.2%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  144.1 miliona evra, ili 36.7%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (14.7%) i Kina (9.6%).

Za više informacija o Statistici Spoljne Trgovine, za mesec jun 2021.godine, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/ agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina