Statistika Spoljne Trgovne Robom, Jul 2021

  • 23/08/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec jul 2021.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 39.5% u julu  2021.godine, u poređenju sa  istim periodom 2020.godine, odnosno u iznosu od 367.7 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 263.6 miliona evra koliko je bio u 2020.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 14.5%.

Izvoz roba u julu 2021.godine iznosio je 62.3 miliona evra, a uvoz  je bio 430.0 miliona evra, tako da kod izvoza imamo povećanje od 46.2%, a  kod uvoza povećanje od 40.4%) u poređenju  sa istim periodom 2020.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:38.0% čine bazični metali i proizvodi od metala; Razni gotovi proizvodi 16.1%; Plastika,guma i srodni artikli 10.3%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.3%; Mineralni proizvodi 6.1%;   Biljni proiyvodi 5.0%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.6% ,itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Mineralni proizvodi 14.0%;Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  13.4%, Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 13.1%; Bazični metali i proizvodi od metala 9.7%; Prevozna sredstva 9.0%; Proizvodi hemijske industrije 8.0%; Plastika,guma i srodni artikli 6.4%, itd 

Izvoz Kosova u 27-EU zemljama iznosio je 20.3 miliona evra, odnosno oko 32.7% od ukupnog izvoza, sa porastom od 13.3%.

Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Italija (9.8%), Nemačka (8.0%),  Holandija (3.1%);  itd

Uvoz Kosova  iz zemalja EU-a je bio oko 194.1 miliona evra, ili 45.1% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 39.8%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (13.4%), Italije (6.0%), Grčke (4.9%), Poljske (3.0%), itd.

U julu 2021.godine izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e, dostigao je na 26.9 miliona evra, ili 43.3% od ukupnog izvoza, što predstavlja povećanje od 58.1%.

Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (17.8%), Severna Makedonija (12.9%),  Srbija (6.3%) i Crna Gora (4.7%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u julu 2021.godine iznosio je 84.1 miliona evra, ili 19.6% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od 29.4%.

Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (6.9%), Albanija (5.6%) i Severna Makedonija (5.3%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 14.9 miliona evra, ili 24.0%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (12.3%) i Švajcarsku  (7.2%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  151.7 miliona evra, ili 35.3%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.0%) i Kina (9.9%).

Za više informacija o Statistici Spoljne Trgovine, za mesec jul 2021.godine, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/ agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina