Statistika Spoljne Trgovine (SST), Septembar 2020

  • 23/10/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke Spoljne Trgovine o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec septembar  2020.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na niži trgovinski deficit za (-4.5%), u septembru 2020.godine, u odnosu na isti period 2019.godine, odnosno u iznosu od 245.5 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 257.2 miliona evra koliko je bio u 2019.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 14.5%.            

Izvoz roba u septembru 2020.godine iznosio je 41.7 miliona evra, a uvoz  je bio 287.2 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od 8.6%, a  za uvoz pad od  (-2.8%), u poređenju  sa istim periodom 2019.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  Bazični metali i proizvodi od metala čine 23.7%, Biljni proizvodi 13.5%,  Razni gotovi proizvodi 13.3%, Plastika,guma i srodni artikli 12.7%, Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 9.6%, Mineralni proizvodi 6.8%, Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 4.6%, Tekstil i proizvodi od tekstila 4.5%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  13.3%, Bazični metali i proizvodi od metala 12.0%, Prevozna sredstva 11.3%, Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.1%, Mineralni proizvodi 9.5%,  Proizvodi hemijske industrije 7.9%, Plastika,guma i srodni artikli  7.8% itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 15.3 miliona evra, odnosno približno 36.8% od ukupnog izvoza, sa rastom od 19.2%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (13.3%), Velika Britanija (3.7%), Holandija (3.3%),itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 119.5 miliona evra, ili 41.6% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-16.0%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (13.3%), Italije (5.0%), Poljske (3.2%), Grčke (2.6%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u septembru 2020.godine dostigao je na 18.5 miliona evra, ili 44.6% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 15.9%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (15.6%), Severna Makedonija (10.5%), Srbija (9.5%)  i Crna Gora (7.3%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u septembru 2020.godine iznosio je 62.4 miliona evra, ili 21.7% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od  46.7%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Albanija (7.2%), Srbija (6.6%) i Severna Makedonija (5.8%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 7.7 miliona evra, ili 18.6%. Kao najvažniji partner od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (8.6%) i Švajcarsku sa (7.1%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  105.2 miliona evra, ili 36.6%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.3%) i Kina (10.1%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za septembar 2020. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.