Statistika Spoljne Trgovine (SST), Septembar 2016

  • 28/10/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec septembar 2016.godine.

Podaci o Spoljnoj Trgovini na Kosovu pokazuju viši trgovinski deficit od 2.2% u septembru 2016.godine, u odnosu na isti period 2015.godine, odnosno u iznosu od 211,0 miliona Evra, u odnosu sa deficitom od 206.4 miliona Evra u 2015.godini. Izvoz pokriva uvoz sa 9.3%.
 
Izvoz roba u septembru 2016.godine iznosio je 21.6 miliona Evra, dok uvoz iznosio je 232.6 miliona Evra, što predstavlja pad izvoza za (-11.2%) i rast uvoza za 0.8 %, u poređenju sa istim periodom 2015.godine.

Prema podacima o glavnim grupama izvoza: Bazični metali i proizvodi od metala 32.3%; Plastika, guma i srodni artikli 13.7%; Mineralni proizvodi 11.6%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.1%; Biljni proizvodi 8.9%; Razni proizvodeni proizvodi 3.3%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.0%; Tekstil i tekstilni proizvodi 2.9% itd.

Dok prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 13.1%; Mineralni proizvodi 12.5%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 10.9%; Bazični metali i proizvodi od metala 9.9%; Proizvodi hemijske industrije 8.4%; Prevozna sredstva 7.3%; Plastika,guma i srodni artikli 6.5% itd.

Izvoz Kosova u EU zemljama iznosio je 5.8 miliona Evra, odnosno približno 27.1% od ukupnog izvoza, sa padom od (-21.9%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (7.2%), Holandija (4.7%), Bugarska (3.6%), Italija (2.5%).

Dok uvoz Kosova iz EU zemalja je oko 101.6 miliona Evra, ili 43.7% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 5.8%. Najviše uvoza je bilo iz: Nemačke (12.3%), Italije (6.9%), Grčke (5.6%), Poljske (2.5%) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e u septembru 2016.godine dostigao je 10.6 miliona Evra, ili 49.0% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-2.3%). Glavni partneri za izvoz u zemalja CEFTA-e su: Albanija (19.3%), Makedonija (15.9%), Srbija (7.5%) i Bosna i Hercegovina (3.4%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e u septembru 2016.godine iznosio je 66.0 miliona Evra, ili 28.4% od ukupnog uvoza, gde je zabeležen pad od (-8.2%). Zemlje sa najvećim učešćem uvoza su: Srbija (15.2%), Makedonija (6.0%), Albanija (4.1%) i BiH (2.5%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 5.1 miliona Evra, ili 23.8%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz su: Švajcarska (5.5%) i Indija (2.3%).

Dok uvoz Kosova iz drugih zemalja sveta dostigao je 65.0 miliona Evra ili 27.9 %. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi su: Turska (9.0%) i Kina (8.9%).


Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za septembar 2016.godine, posetite: 

Nema pdf na srpski jezik