Statistika Spoljne Trgovine (SST), Novembar 2018

  • 24/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec novembar 2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na viši trgovački deficit za 4.2%, u novembru 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 240.2 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 230.5 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa (12.6%).

Izvoz roba u novembru 2018.godine iznosio je 34.7% miliona evra, a uvoz  je bio 274.9 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od 15.4%, a za uvoz  imamo rast od 5.5% u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  36.4% čine bazični metali i proizvodi od metala; Mineralni proizvodi 13.5%; Plastika,guma i srodni artikli 12.8%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.1%; Biljni proizvodi 6.4%; Razni gotovi proizvodi 3.8%; Tekstil i tekstilni proizvodi 3.2% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 16.9% čine Mineralni proizvodi; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 12.2%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 10.9%; Bazični metali i proizvodi od metala 10.3%; Transportna sredstva 7.8%; Plastika,guma i srodni artikli 6.9%; Tekstil i tekstilni proizvodi 6.4%, Proizvodi hemijske industrije 6.0% itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 10.4 miliona evra, odnosno približno 30.2% od ukupnog izvoza, sa rastom od 29.6%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su:  Nemačka (8.5%), Holandija (4.2%), Slovenija (3.6%) i Italija (3.0%).

Dok, uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 126.0 miliona evra, ili 45.8% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 9.8%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (11.0%); Italije (5.1%); Grčke (4.1%), Francuske (3.7%), Slovenije (3.5%) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u novembru 2018.godine dostigao je na 15.3 miliona evra, ili 44.3% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-1.6%) .Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (16.6%), Makedonija (10.5%), Srbija (8.3%)  i  Crna Gora (6.9%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u novembru 2018.godine iznosio je 55.8 miliona evra, ili 20.3% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-23.6%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Albanija (7.4%), Srbija (5.6%), Makedonija (5.5%)  i BiH (1.1%).                                                                                 

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 8.8 miliona evra, ili 25.5%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Indiju (14.3%)  i Švajcarsku sa (7.8%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  93.0 miliona evra, ili 33.9%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (11.2%) i Kina (10.3%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za novembar 2018. godine, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

 

Nema pdf na srpski jezik