Statistika Spoljne Trgovine (SST), Mart 2020

  • 23/04/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec mart 2020.godine

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na niži trgovinski deficit za (-15.3%) u martu  2020.godine, u odnosu na isti period 2019.godine, odnosno u iznosu od 219.9 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 259.6 miliona evra koliko je bio u 2019.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 12.8%.

Izvoz roba u martu 2020.godine iznosio je 32.1 miliona evra, a uvoz  je bio 252.0 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od 8.8%, a  kod uvoza zebeležen je pad od  (-12.8%) u poređenju  sa istim periodom 2019.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  43.8% čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli 12.6%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 7.8%; Mineralni proizvodi 6.9%, Razni gotovi proizvodi 5.9%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 5.3%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 14.6% čine Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  12.8%; Proizvodi hemijske industrije 10.1%; Mineralni proizvodi 9.9%, Bazični metali i proizvodi od metala 8.6%; Biljni proizvodi 8.2%,  Plastika,guma i srodni artikli 6.7%; Prevozna sredstva 6.6%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 12.8 miliona evra, odnosno oko 39.8% od ukupnog izvoza, sa porastom od 3.2%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (7.9%), Velika Britanija (6.0%), Italija (4.9%), Švedska (4.6%); Holandija (4.6%);  itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 134.7 miliona evra, ili 53.5% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-7.2%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (13.5%), Italije (5.8%), Grčke (4.7%), Hrvatske (4.3%), Poljske (4.1%),  Slovenije (3.8%),  itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u martu 2020.godine dostigao je na 15.8 miliona evra, ili 49.3% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 13.4%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (29.3%), Severna Makedonija (9.5%), Crna Gora (5.1%) i Srbija (4.0%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u martu 2020.godine iznosio je 28.8 miliona evra, ili 11.5% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od  (-33.7%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Severna Makedonija (5.7%), Albanija (4.3%)  i Srbija (0.8%). 

Dok, izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 3.4 miliona evra, ili 10.9%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Švajcarsku  (5.6%) i Tursku (1.8%)

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  88.4 miliona evra, ili 35.1%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (13.1%) i Kina (7.8%).