Statistika Spoljne Trgovine (SST), Mart 2019

  • 24/04/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke Spoljne Trgovine o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec mart  2019.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 13.4%, u martu 2019.godine, u odnosu na isti period 2018.godine, odnosno u iznosu od 259.6 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 228.9 miliona evra koliko je bio u 2018.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 10.2%.                                                  

Izvoz roba u martu 2019.godine iznosio je 29.5 miliona evra, a uvoz  je bio 289.1 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od  11.8%, kao i za uvoz rast od  13.2% u poređenju  sa istim periodom 2018.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  33.5% čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli 13.8%; Mineralni proizvodi 12.7%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 10.6%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 5.1%, Razni gotovi proizvodi  5.1%; Biljni proizvodi 4.2%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 13.4% čine Mineralni proizvodi; Bazični metali i proizvodi od metala 11.7%;  Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.3%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 10.4%; Transportna sredstva 9.4%; Proizvodi hemijske industrije 8.1%; Plastika,guma i srodni artikli 7.3%,   itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 12.4 miliona evra, odnosno približno 42.0% od ukupnog izvoza, sa rastom od 37.0%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su:  Nemačka (8.3%), Finska (7.1%), Holandija (4.1%),  Velika Britanija (2.8%), Italija (2.7%) i Slovenija (2.7%).

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 145.2 miliona evra, ili 50.2% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 37.1%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (13.9%), Grčke (6.9%), Italije (4.9%), Slovenije (3.0%),  Bugarske (2.7%) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u martu 2019.godine dostigao je na 13.9 miliona evra, ili 47.3% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 2.1%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (18.6%), Makedonija (14.2%), Crna Gora (7.1%) i Srbija (5.3%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u martu 2019.godine iznosio je 43.5 miliona evra, ili 15.1% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od  (-34.1%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Makedonija (7.3%), Albanija (7.0%) i Srbija (0.2%).     

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 3.1 miliona evra, ili 10.7%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti Švajcarsku sa (7.1%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  100.3 miliona evra, ili 34.7%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (13.2%) i Kina (10.4%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za mart 2019. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.