Statistika Spoljne Trgovine (SST), Mart 2018

  • 24/04/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec mart  2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na niži trgovački deficit za 1.9%, u martu 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 228.9 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 233.3 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 10.4%.

Izvoz roba u martu 2018.godine iznosio je 26.4% miliona evra, a uvoz  je bio 255.4 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  pad od (-15.4%), dok za uvoz  od (-3.5%) u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  26.1% čine bazični metali i proizvodi od metala; Mineralni proizvodi 15.3%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 13.3%; Plastika,guma i srodni artikli 13.3%; Biljni proizvodi 4.9%; Koža i kožni proizvodi 4.7%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 4.5%; Tekstil i tekstilni proizvodi 4.2%; Razni gotovi poroizvodi 4.0% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 12.8% čine mineralni proizvodi; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.7%;Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 11.2%; Bazični metali i proizvodi od metala 10.8%; Proizvodi hemijske industrije 9.8%; Transportna sredstva 8.6%; Plastika,guma i srodni artikli 6.8%; Biljni proizvodi 5.6% itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 9.0 miliona evra, odnosno približno 34.2% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 18.9%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (7.4%), Holandija (4.4%), Velika Britanija (4.2%); Slovenija (3.4%) i Bugarska (3.2%).

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 106.0 miliona evra, ili 41.5% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od  (-9.8%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.0%); Italije (5.5%); Grčke (3.1%), Rumunije (3.0) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u  martu 2018.godine dostigao je na 13.6 miliona evra, ili 51.8% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-4.7%). Glavni partneri za izvoz od zemalja CEFTA-e su: Albanija (20.5%), Makedonija (15.0%), Srbija (8.2%) i Crna Gora (6.2%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u martu  2018.godine iznosio je 66.0 miliona evra, ili 25.9% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-12.0%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (14.3%), Makedonija (5.0%), Albanija (4.0%) i BiH (2.1%).                                                              

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 3.6 miliona evra, ili 13.9%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Švajcarska (7.6%) i Turska (4.0%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  83.3 miliona evra, ili 32.6%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Kina (9.8%) i Turska (9.6%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za mart 2018. godine, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.