Statistika Spoljne Trgovine (SST), Maj 2020

  • 24/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke Spoljne Trgovine o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec  maj 2020.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na niži trgovinski deficit za (-30.9%), u maju 2020.godine, u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno u iznosu od 200.3 miliona Evra, u poređenju sa  deficitom od 289.7 miliona Evra, koliko je bio u 2019.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa (16.2%).            

Izvoz roba u maju 2020.godine iznosio je 38.7 miliona Evra, a uvoz  je bio 239.0 miliona Evra, tako da u izvozu  imamo  rast od 21.6%, a  za uvoz imamo pad od (-25.7%), u poređenju  sa istim periodom 2019.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  44.2% čine bazični metali i proizvodi od metala, Plastika,guma i srodni artikli 10.8%, Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.4%, Razni gotovi proizvodi 8.1%, Proizvodi hemijske industrije 5.5%, Mineralni proizvodi 5.4%, Biljni proizvodi 4.6%, Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.6% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 14.5% čine Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan, Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  12.9%; Bazični metali i proizvodi od metala 10.9%;  Mineralni proizvodi 9.6%, Proizvodi hemijske industrije 9.1%; Plastika,guma i srodni artikli 7.3%, Prevozna sredstva 6.3%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 15.0 miliona evra, odnosno približno 38.8% od ukupnog izvoza, sa rastom od 28.8%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (6.8%), Italija (5.2%), Velika Britanija (3.4%), Holandija (3.4%), Švedska (3.1%), ,itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 103.7 miliona Evra, ili 43.4% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-37.5%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (10.7%), Italije (5.9%), Grčke (4.7%), Poljske (3.2%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u maju 2020.godine dostigao je na 18.3 miliona evra, ili 47.3% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 17.5%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (28.8%), Severna Makedonija (8.9%), Srbija (5.1%)  i Crna Gora (3.2%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u maju 2020.godine iznosio je 52.7 miliona Evra, ili 22.1% od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od  4.6%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija ( 7.7%), Severna Makedonija (6.1%) i Albanija (5.7%). 

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 5.3 miliona evra, ili 13.9%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti Švajcarsku  (7.4%).

Dok je uvoz Kosova iz drugih zemalja sveta dostigao je 82.6 miliona Evra, ili 34.6%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.7%) i Kina (10.3%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za maj 2020. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

Nema pdf na srpski jezik