Statistika Spoljne Trgovine (SST), Januar 2019

  • 27/02/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke Spoljne Trgovine o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec januar 2019.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu pokazuju na niži trgovački deficit za 2.1%, u januaru 2019.godine, u odnosu na isti period 2018.godine, odnosno u iznosu od 166.9 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 170.5 miliona evra koliko je bio u 2018.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 12.3%.                                                   

Izvoz roba u januaru 2019.godine iznosio je 23.4 miliona evra, a uvoz  je bio 190.4 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  pad od  (-4.3%), a za uvoz takođe  imamo pad od (-2.4%) u poređenju  sa istim periodom 2018.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  36.8% čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli 13.2%; Mineralni proizvodi 12.2%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 7.1%; Razni gotovi proizvodi 6.1%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 5.4%; Biljni proizvodi 4.9% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 18.1% čine Mineralni proizvodi; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.8%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 11.4%; Bazični metali i proizvodi od metala 8.5%;  Transportna sredstva 8.5%; Proizvodi hemijske industrije 7.9%; Plastika,guma i srodni artikli 5.5%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 8.9 miliona evra, odnosno približno 38.0% od ukupnog izvoza, sa rastom od 40.8%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su:  Nemačka (9.3%), Italija (8.5%), Holandija (5.2%),  Velika Britanija (3.9%).

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 99.2 miliona evra, ili 52.1% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 55.5%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (11.7%); Slovenije (7.3%),  Grčke (6.2%), Italije (4.8%), Bugarske (4.3%) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u januaru 2019.godine dostigao je na 7.4 miliona evra, ili 31.9% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-22.8%). Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (10.9%), Makedonija (8.7%), Srbija (6.1%)  i  Crna Gora (4.9%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u januaru 2019.godine iznosio je 19.8 miliona evra, ili 10.4% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od  (-46.5%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Makedonija (5.7%), Albanija (3.6%) i Srbija (0.4%).                                                                                   

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 7.0 miliona evra, ili 30.1%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Indiju (14.9%)  i Švajcarsku sa (9.0%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  71.3 miliona evra, ili 37.5%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Kina (10.9%) i Turska (10.4%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za januar 2019. godine, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.