Statistika Spoljne Trgovine (SST), Februar 2019

  • 22/03/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke Spoljne Trgovine o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec februar 2019.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za 14.1%, u februaru 2019.godine, u odnosu na isti period 2018.godine, odnosno u iznosu od 208.6 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 182.8 miliona evra koliko je bio u 2018.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 10.3%.                                                   

Izvoz roba u februaru2019.godine iznosio je 24.0 miliona evra, a uvoz  je bio 232.7 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od  7.4%, a za uvoz 13.4% u poređenju  sa istim periodom 2018.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  30.7% čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli 15.1%; Mineralni proizvodi 14.6%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 9.6%; Biljni proizvodi 5.1%; Razni gotovi proizvodi  4.5%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.9%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 15.5% čine Mineralni proizvodi; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 12.1%; Bazični metali i proizvodi od metala 11.8%;  Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 10.8%; Transportna sredstva 8.7%; Plastika,guma i srodni artikli 6.8%, Proizvodi hemijske industrije 6.7%;  itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 8.4 miliona evra, odnosno približno 35.1% od ukupnog izvoza, sa rastom od 40.4%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su:  Nemačka (7.5%), Slovenija (5.2%), Holandija (5.1%),  Velika Britanija (3.0%).

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 115.8 miliona evra, ili 49.8% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 26.4%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (11.9%); Italije (5.9%), Slovenije (5.8%),  Grčke (4.6%), Bugarske (3.2%) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u februaru 2019.godine dostigao je na 11.7 miliona evra, ili 48.7% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 20.0%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (19.8%), Makedonija (13.8%), Srbija (7.2%)  i  Crna Gora (7.0%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u februaru 2019.godine iznosio je 33.2 miliona evra, ili 14.3% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od  (-36.7%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Makedonija (6.8%), Albanija (6.4%) i Srbija (0.2%).     

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 3.8 miliona evra, ili 16.2%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Švajcarsku sa (7.1%) i Indiju (4.0%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  83.5 miliona evra, ili 35.9%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.9%) i Kina (9.7%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za februar 2019. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.