Statistika Spoljne Trgovine (SST), Februar 2018

  • 23/03/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec februar 2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na veći trgovački deficit za 5.0%, u februaru 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 182.8 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 174.1 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa (10.9%).

Izvoz roba u februaru 2018.godine iznosio je 22.3% miliona evra, a uvoz  je bio 205.2 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  pad od (-5.5%), dok za uvoz  imamo rast od 3.7% u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  (40.0%) čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli (12.6%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (8.9%); Mineralni proizvodi (7.6%); Biljni proizvodi (5.6%); Razni gotovi poroizvodi (5.2%); Koža i kožni proizvodi (4.7%); Tekstil i tekstilni proizvodi (3.2%), Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (3.2%), itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 14.5% čine mineralni proizvodi; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 13.1%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.0%; Bazični metali i proizvodi od metala 10.5%;  Transportna sredstva 8.3%; Proizvodi hemijske industrije 7.4%; Plastika,guma i srodni artikli 6.6%, Biljni proizvodi 5.7%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 6.0 miliona evra, odnosno približno 26.9% od ukupnog izvoza, sa padom od (-1.3%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (7.7%), Holandija (4.8%), Bugarska (2.3%) i Austrija (2.1%).

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 91.7 miliona evra, ili 44.7% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od  8.8%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (11.9%), Grčke (6.5%), Italije (5.8%), Poljske (2.4%), Bugarske (2.4%); itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u  februaru 2018.godine dostigao je u 9,7 miliona evra, ili 43.6% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-4.1%). Glavni partneri za izvoz od zemalja CEFTA-e su: Albanija (16.6%), Makedonija (13.9%), Srbija (7.8%), BiH (3.2%).

Dok, uvoz iz zemalja CEFTA-e, u februaru 2018.godine iznosio je 52.5 miliona evra, ili 25.6% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-13.2%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (14.7%), Makedonija (4.4%), Albanija (4.2%) i BiH (2.0%).                                                             

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 6.6 miliona evra, ili 29.6%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Indija (15.1%) i Švajcarska (8.8%).

Dok, uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  60.9 miliona evra, ili 29.7%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Kina (9.6%) i Turska (9.6%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za februar 2018. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

 

 

Nema pdf na srpski jezik