Statistika Spoljne Trgovine (SST), Avgust 2020

  • 23/09/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke Spoljne Trgovine o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec avgust  2020.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na niži trgovinski deficit za (-18.2%), u avgustu 2020.godine, u odnosu na isti period 2019.godine, odnosno u iznosu od 228.9 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 279.9 miliona evra koliko je bio u 2019.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 13.0%.            

Izvoz roba u avgustu 2020.godine iznosio je 34.3 miliona evra, a uvoz  je bio 263.3 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od 7.6%, a  za uvoz pad od  (-15.6%), u poređenju  sa istim periodom 2019.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  bazični metali i proizvodi od metala čine 21.4%, Razni gotovi proizvodi 16.5%, Plastika,guma i srodni artikli 12.7%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.1%, Biljni proizvodi 11.7%,  Mineralni proizvodi 6.6%,Tekstil i proizvodi od tekstila 4.0%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.5%, Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  12.3%; Bazični metali i proizvodi od metala 11.0%, Mineralni proizvodi 10.1%,   Prevozna sredstva 10.0%; Proizvodi hemijske industrije 8.6%; Plastika,guma i srodni artikli 7.0%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 12.3 miliona evra, odnosno približno 36.1% od ukupnog izvoza, sa rastom od 35.7%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (12.6%), Holandija (3.3%, Velika Britanija (2.9%),itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 117.5 miliona evra, ili 44.7% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-26.6%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (13.6%), Italije (5.6%), Slovenije (3.2%), Grčke (3.1%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u avgustu 2020.godine dostigao je na 14.7 miliona evra, ili 43.0% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 6.7%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (18.9%), Severna Makedonija (9.4%), Srbija (7.5%)  i Crna Gora (5.2%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u avgustu 2020.godine iznosio je 52.3 miliona evra, ili 19.9% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od  10.9%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Albanija (6.0%), Srbija (6.0%) i Severna Makedonija (5.8%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 7.1 miliona evra, ili 21.0%. Kao najvažniji partner od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti Švajcarsku sa 9.6%.

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  93.3 miliona evra, ili 35.5%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (13.2%) i Kina (10.6%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za avgust 2020. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.