Statistika Spoljne Trgovine (SST), Avgust 2016

  • 29/09/2016

Agencija za Statistiku Kosova(ASK)  je  objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec avgust 2016.godine.

Podaci o Spoljnoj Trgovini na Kosovu pokazuju viši trgovinski deficit u iznosu  od 249,0 miliona Evra, ili izraženo u procentima trgovinski deficit u avgustu 2016.godine  je bio veći za 14.8 % u odnosu sa deficitom od 216,9 miliona Evra istog perioda 2015.godine.  Izvoz pokriva uvoz sa 7.9 %.

Izvoz roba u avgustu 2016.godine iznosio je 21,4  miliona Evra,  dok uvoz iznosio je 270,4  miliona Evra, što predstavlja pad izvoza za  (-24.2%) i rast uvoza za 10.3%, u poređenju sa istim periodom 2015.godine.

Prema podacima o glavnim grupama izvoza: Bazični metali i proizvodi od metala 29.0%; Mineralni proizvodi 17.0%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.4%; Plastika,guma i srodni artikli 10.5%; Biljni proizvodi 9.3%; Razni proizvodenih proizvoda 3.8%; Tekstil i tekstilni proizvodi 3.6%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.0% itd.

Dok prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 15.0%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 13.7%; Mineralni proizvodi 13.1%; Bazični metali i proizvodi od metala 10.5%; Proizvodi  hemijske industrije 6.8%; Prevozna sredstva 6.4%; Plastika,guma i srodni artikli 6.1% itd.

Izvoz Kosova u EU zemljama iznosio je 4,6 miliona Evra, odnosno približno 21.7% od ukupnog izvoza, sa rastom od (-45.1%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (5.2%), Bugarska (3.5%), Austrija (2.9%) i Hrvatska (2.2%).

Dok uvoz Kosova iz EU zemalja je oko 109,3 miliona Evra, ili 40.4 % od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 5.8%.  Najviše uvoza je bilo  iz: Nemačke (11.8%), Italije (8.2%),Poljske (3.1%), Grčke (2.9%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e u avgustu 2016.godine  dostigao  je 11,0  miliona Evra, ili 51.3% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-8.6%).  Glavni partneri za izvoz u zemalja CEFTA-e su: Albanija (17.2%), Makedonija (14.0%), Srbija (9.4%)  i Crna Gora (7.7%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e u avgustu  2016.godine iznosio je 76,9 miliona Evra, ili 28.4 % od ukupnog uvoza, gde je zabeležen rast od 8.8%.  Zemlje sa najvećim učešćem uvoza su: Srbija (14.8%), Makedonija (6.0%), Albanija (3.9%) i BiH (3.2%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 5,8 miliona Evra, ili 27.1%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz su: Švajcarska (6.4%) i Turska (3.2%).

Dok  uvoz Kosova iz drugih zemalja sveta dostigao je 84,2 miliona Evra ili 31.1%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi su: Turska (10.4%) i Kina (8.9%).

 

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine  za  avgust 2016. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/