Statistika Spoljne Trgovine (SST), April 2020

  • 22/05/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec april 2020.godine

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na niži trgovinski deficit za (-37.6%) u aprilu 2020.godine, u odnosu na isti period 2019.godine, odnosno u iznosu od 161.2 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 258.5 miliona evra koliko je bio u 2019.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa 16.9%.

Izvoz roba u aprilu 2020.godine iznosio je 32.6 miliona evra, a uvoz  je bio 193.9 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  pad od (-11.5%), a  kod uvoza zebeležen je pad od  (-34.4%) u poređenju  sa istim periodom 2019.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  45.3% čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli 11.2%; Proizvodi hemijske industrije 8.5%;Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 8.3%; Razni gotovi proizvodi 5.6%; Mineralni proizvodi 5.3%;Biljni proizvodi 4.6%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.3%, itd.             

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 16.3% čine Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  13.0%; Proizvodi hemijske industrije 10.9%; Mineralni proizvodi 9.9%; Biljni proizvodi 9.8%; Bazični metali i proizvodi od metala 7.5%; Plastika,guma i srodni artikli 7.0%;   Prevozna sredstva 3.6%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 12.4 miliona evra, odnosno oko 38.2% od ukupnog izvoza, sa porastom od 1.1%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (8.9%), Velika Britanija (5.6%), Holandija (4.0%), Švedska (4.0%), itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 95.4 miliona evra, ili 49.2% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-38.9%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (10.2%), Grčke (6.7%), Italije (4.8%),  Poljske (3.9%),  Bugarske (3.8%), Hrvatske (3.3%),   itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u aprilu 2020.godine dostigao je na 16.2 miliona evra, ili 49.7% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 3.9%. Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (34.5%), Severna Makedonija (7.1%), Srbija (3.6%) i Crna Gora (3.0%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u aprilu 2020.godine iznosio je 37.6 miliona evra, ili 19.4% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od  (-21.0%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (7.8%),Severna Makedonija (5.3%) i Albanija (3.9%).

Dok, izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 3.9 miliona evra, ili 12.1%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Švajcarsku  (7.7%) i Tursku (1.2%)

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  60.8 miliona evra, ili 31.3%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.8%) i Kina (8.7%).