Statistika Spoljne Trgovine (SST), April 2018

  • 24/05/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec april  2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na viši trgovački deficit za 10.9%, u aprilu 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 244.7 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 220.6 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 9.4%.

Izvoz roba u aprilu 2018.godine iznosio je 25.5% miliona evra, a uvoz  je bio 270.3 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  pad od 18.2%, dok za uvoz  imamo rast od 7.3% u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  28.8% čine bazični metali i proizvodi od metala; Mineralni proizvodi 15.5%; Plastika,guma i srodni artikli 15.1%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 10.3%; Razni gotovi poroizvodi 4.8%; Biljni proizvodi 4.6%; Koža i kožni proizvodi 3.9%;Tekstil i tekstilni proizvodi 3.9%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 3.0%; ;itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 13.9% čine mineralni proizvodi; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 12.9%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.6%; Bazični metali i proizvodi od metala 10.4%; Proizvodi hemijske industrije 8.6%; Plastika,guma i srodni artikli 7.3%; Transportna sredstva 7.2%;  Biljni proizvodi 5.2% itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 8.1 miliona evra, odnosno približno 31.8% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 28.8%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (8.1%), Velika Britanija (4.9%); Holandija (4.3%),  Italija (2.8%)i Bugarska (2.3%).

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 115.4 miliona evra, ili 42.7% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od  6.4%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (11.3%); Italije (5.7%); Grčke (4.1%), Slovenije (2.8%), Poljske (2.8) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u  aprilu 2018.godine dostigao je na 13.8 miliona evra, ili 54.1% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od 17.2%. Glavni partneri za izvoz od zemalja CEFTA-e su: Albanija (21.7%), Makedonija (14.9%), Srbija (9.1%) i Crna Gora (5.9%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u aprilu  2018.godine iznosio je 72.4 miliona evra, ili 26.8% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 2.3%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (13.7%), Makedonija (5.3%), Albanija (4.9%) i BiH (2.4%).                                                                                 

 Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 3.5 miliona evra, ili 14.1%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Švajcarska (8.2%) i Turska (3.3%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  82.4 miliona evra, ili 30.5%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (11.4%) i Kina (6.9%)

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za april 2018. godine, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

Nema pdf na srpski jezik