Statistika Spoljne Trgovine (SST), 2020

  • 03/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)   objavljuje podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba tokom 2020.godine.

U ovoj publikaciji statistika spoljne trgovine date su šira objašnjenja, detaljno, o tome šta naša zemlja izvozi na inostrano tržište i šta uvozi sa stranog tržišta.

Trgovina robom u 2020.godini iznosila je 2.8 miliardi evra, što ukazuje na manji trgovinski deficit  za (-9.4%) u poređenju sa 2019.godinom. To znači da i ove godine bilans je negativan.

Ukupan izvoz roba u ovoj godini je iznosio  474.8 miliona evra, dok ukupan uvoz  je bio 3.2 milijarde evra. Tako da izvoz pokriva uvoz  sa samo 14.4%.

Upoređujući podatke o izvozu roba sa Kosova tokom 2020.godine sa onima iz 2019. godine, podaci pokazuju da postoji godišnje povećanje za 23.8%. Sa ovim povećanjem Kosovo i dalje ima negativni trgovinski bilans.

Izvoz po sektorima ove godine porastao u ovim grupama: Razni gotovi proizvodi  u iznosu od oko 49.7 miliona evra ( u poređenju sa 20.0 miliona evra u 2019.godini, ili 10.5% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 148.9%); Proizvodi hemijske industrije  u iznosu od oko 18.7 miliona evra (u poređenju sa 8.1 miliona evra u 2019.godini, ili  4.0%  ukupnog izvoza sa povećanjem od 130.2%); Biljni proizvodi u iznosu od oko 173.9 miliona evra ( u poređenju sa 22.9 miliona evra u 2019.godini, ili 6.7% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 38.3%); Tekstil i tekstilni proizvodi u iznosu od 15.2 miliona evra  ( u poređenju sa 11.5 miliona evra u 2019.godini, ili 3.2% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 32.3%); Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala u iznosu od oko 173.9 miliona evra  ( u poređenju sa 134.5 miliona evra u 2019.godini, ili 36.6% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 29.4%); Prevozna sredstva u iznosu od oko 5.1 miliona evra   ( u poređenju sa 3.9 miliona evra u 2019.godini, ili 1.1% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 29.3%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo u iznosu od oko 10.4 miliona evra  ( u poređenju sa 8.5 miliona evra u 2019.godini, ili 2.2% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 23.0%); Mašine ,mehnički.i električni uređaji u iznosu od oko 20.3 miliona evra ( u poređenju sa 16.8 miliona evra u 2019.godini, ili 4.3% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 20.7%); Plastika i proizvodi od plastike sa 57.1 miliona evra ( u poređenju sa 50.8 miliona evra u 2019.godini, ili 12.0% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 12.5%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan u iznosu od 43.5 miliona Evra ( u poređenju sa 39.8 miliona evra u 2019.godini, ili 9.2% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 9.4%); Papir i proizvodi od papira u iznosu od oko 4.5 miliona evra ( u poređenju sa 4.3 miliona evra u 2019.godini, ili 1.2% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 3.6%).

Tokom ovog perioda pad uvoza je zabeležen u ovim grupama: Koža i njeni proizvodi u iznosu od oko 4.1 miliona evra ( u poređenju sa 6.5 miliona evra u 2019.godini, ili 0.9% ukupnog izvoza, sa padom od 36.9%); Mineralni proizvodi u iznosu od oko 26.0 miliona evra ( u poređenju sa 40.0 miliona evra u 2019.godini, ili 5.5% ukupnog izvoza, sa padom od 34.8%); Drvo i proizvodi od drveta u iznosu od oko 5.4 miliona evra, ( u poređenju sa 5.7 miliona evra u 2019.godini, ili 1.1% ukupnog izvoza, sa padom od 5.6%).

Pozitivan trend povećanja izvoza od 2010. do 2020. godine imale su sledeće grupe sektora: Plastika i proizvodi od plastike  sa 8.1 miliona evra na 57.1 miliona evra; Razni gotovi proizvodi sa 1.9 miliona evra na 49.7 miliona evra; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan sa 11.5 miliona evra na 43.5 miliona evra; Bilnji proizvodi sa 12.2 miliona evra na 31.7 miliona evra;

Podaci o trgovini robe za uvoz Kosova u 2020. godini zabeležili su godišnji pad od oko (-5.7%), u poređenju sa  prethodnom 2019. godinom.

Povećanje uvoza prema sektorima zabeležen je u ovim grupama; Proizvodi hemijske industrije u iznosu od 283.9 miliona evra ( u poređenju sa 246.9 miliona evra u 2019.godini, ili 8.6% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 15.0%); Masti u iznosu od 32.1 miliona evra ( u poređenju sa 30.0 miliona evra u 2019.godini, ili 1.0% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 6.9%); Optički, medicinski, fotografski, muzički instrumenti itd. u iznosu od 45.1 miliona evra ( u poređenju sa 43.0 miliona evra u 2019.godini, ili 1.4% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 4.8%); Biljni proizvodi u iznosu od 163.9 miliona evra ( u poređenju sa 160.5 miliona evra u 2019.godini, ili 5.0% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 2.1%); Plastika i proizvodi od plastike u iznosu od 224.5 miliona evra ( u poređenju sa 220.8 miliona evra u 2019.godini, ili 6.8% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 1.7%); Mašine i mehnički.i električni uređaji u iznosu od   434.9 miliona evra ( u poređenju sa 220.8 miliona evra u 2019.godini, ili 13.2% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 0.8%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan u iznosu od 422.2 miliona Evra ( u poređenju sa 420.4 miliona evra u 2019.godini, ili 12.8% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 0.4%).

Dok, pad uvoza je zabeležen u ovim grupama: Mineralni proizvodi (goriva) u iznosu od oko 353.8 miliona evra, ( u poređenju sa 517.6 miliona evra u 2019.godini, ili 10.7% ukupnog uvoza, sa padom od 31.7%); Koža i njeni proizvodi u iznosu od oko 7.2 miliona evra, ( u poređenju sa 10.4 miliona evra u 2019.godini, ili 0.2% ukupnog uvoza, sa padom od 30.9%); Odeća i obuća ( obuća i delovi takvih artikala) u iznosu od oko 35.0 miliona evra, ( u poređenju sa 43.5 miliona evra u 2019.godini, ili 1.1% ukupnog uvoza, sa padom od 19.5%); Razni gotovi proizvodi  u iznosu od oko 87.6 miliona evra, ( u poređenju sa 99.9 miliona evra u 2019.godini, ili 2.7% ukupnog uvoza, sa padom od 12.4%); Papir i proizvodi od papira u iznosu od oko 47.1 miliona evra, ( u poređenju sa 52.5 miliona evra u 2019.godini, ili 1.4% ukupnog uvoza, sa padom od 10.2%); Razna prevozna sredstva u iznosu od oko 288.8 miliona evra, ( u poređenju sa 314.7 miliona evra u 2019.godini, ili 8.8% ukupnog uvoza, sa padom od 8.2%); Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala  u iznosu od oko 351.1 miliona evra, ( u poređenju sa 371.4 miliona evra u 2019.godini, ili 10.7% ukupnog uvoza, sa padom od 5.5%); Tekstil i tekstilni proizvodi u iznosu od oko 163.1 miliona evra, ( u poređenju sa 173.2 miliona evra u 2019.godini, ili 4.9% ukupnog uvoza, sa padom od 5.9%); Drvo i proizvodi od drveta  u iznosu od oko 80.6 miliona evra, ( u poređenju sa 83.4 miliona evra u 2019.godini, ili 2.4% ukupnog uvoza, sa padom od 3.3%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo u iznosu od oko 112.5 miliona evra, ( u poređenju sa 115.6 miliona evra u 2019.godini, ili 3.4% ukupnog uvoza, sa padom od 2.7%); Životinje, proizvodi životinjskog porekla u iznosu od oko 147.2 miliona evra, ( u poređenju sa 148.7 miliona evra u 2019.godini, ili 4.5% ukupnog uvoza, sa padom od 1.1%)

   Izvoz Kosova u EU zemljama iznosio je 163.4 miliona evra, odnosno oko 34.4% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 28.5%.

Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (9.3%), Italija (6.0%),  Holandija (4.6%) itd.

Prema poglavljima, najveću stopu učešća u zemljama EU-a imaju ove grupe izvoza: Gvožđe i čelik sa 35.6 miliona evra ili oko 21.8%; Plastika i proizvodi od plastike sa 28.3 miliona evra ili oko 17.3%; Nameštaj: kreveti, dušeci, držači dušeka i slični punjeni slojevi, rasvetna oprema (koji nisu uključeni na drugom mestu), 10.0 miliona evra, ili oko 6.1% itd.

Uvoz Kosova  iz EU zemalja je bio oko 1.5 milijardi evra, ili 45.8% ukupnog uvoza sa padom od (-12.0%). Najveći udeo uvoza ostvaren je iz: Nemačke (13.0%); Italije (5.6%); Grčke (4.2%), Slovenije (3.2%) i Poljske (3.1%), itd.

Zemlje EU-a pokrivaju najveći deo ukupnog uvoza na Kosovu. Najveći udeo u uvozu je bio u ovim poglavljima: Razna prevozna sredstva 238.2 miliona Evra, ili oko 15.8%; Mineralna goriva, mineralna maziva i proizvodi za njihovu namenu 172.4 miliona evra, ili oko 11.4%, itd

Tokom 2020. godine izvoz Kosova u zemljama CEFTA dostigao je 210.7 miliona evra, ili 44.4% ukupnog izvoza, gde je zabeleženo povećanje od 27.8%.  Glavni partneri za izvoz u zemljama CEFTA-e su: Albanija (23.2%), Severna Makedonija (9.3%), Srbija (6.4%) i Crna Gora (3.9%).

Prema poglavljima, najveću stopu učešća u zemljama CEFTA-e imaju ove grupe izvoza: Gvožđe i čelik 55.8 miliona Evra ili oko 26.5%; Artikli od gvožđa i čelika, 30.6 miliona evra ili.oko 14.6%; Pića, alkoholna pića i sirće 20.7 miliona evra ili oko 9.8%, itd.

Dok, uvoz od zemalja CEFTA-e, u 2020.godini iznosio je 615.3 miliona Evra, ili 18.7% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 22.4%.

Zemlje sa najvećim učešćem u uvozu bile su: Albanija (5.8%), Severna Makedonija (5.7%), Srbija (5.3%).

Najveći udeo u uvozu je bio u ovim poglavljima: Gvožđe i čelik 120.3 miliona evra, ili oko 19.6%;. Soli, sulfidic, oksidi, kamenje, materijali za malterisanje, kreč i cement  55.8 miliona evra ili oko 9.1% itd.

 Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 100.6 miliona Evra, ili 21.2%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Švajcarska (8.2%) i SAD (5.0%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  1.1 milijardi Evra, ili 35.5%.

Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bile su: Turska (12.4%) i Kina (9.8%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za 2020. godinu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

Nema pdf na srpski jezik