Statistika Spoljne Trgovine (SST), 2019

  • 03/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)   objavljuje podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba tokom 2019.godine.

U ovoj publikaciji statistika spoljne trgovine date su šira objašnjenja, detaljno, o tome šta naša zemlja izvozi na inostrano tržište i šta uvozi sa stranog tržišta.

Trgovina robom u 2019.godini imala je trgovinski deficit u iznosu od 3 113.4 milijarde evra, što pokazuje da je viši za 4.5% u odnosu na 2018.godinu. Dakle i u ove godine je negativan bilans.

Ukupan izvoz roba u ovoj godini je iznosio  383.4 miliona evra, dok ukupan uvoz  je bio 3 496.9 milijarde evra. Tako da izvoz pokriva uvoz  sa samo 11.0%.

Upoređujući podatke o izvozu roba sa Kosova tokom 2019.godine sa onima iz 2018. godine, podaci pokazuju da postoji godišnji povećanje za 4.4%. Sa ovim povećanjem Kosovo i dalje ima negativni trgovinski bilans.

Izvoz po sektorima ove godine porastao u ovim grupama: Razni gotovi proizvodi  u iznosu od oko 20.0 miliona evra, u poređenju sa 13.1 miliona evra u 2018.godini, ili 5.2% ukupnog izvoza sa povećanjem od 52.4%; Mašine i mehnički.i električni uređaji u iznosu od   16.8 miliona evra u poređenju sa 11.5 miliona evra u 2018.godini, ili 4.4%  ukupnog izvoza sa povećanjem od 46.7%; Plastika, guma i proizvodi od njih u iznosu od   oko 50.8 miliona evra, u poređenju sa 44.7 miliona evra u 2018.godini, ili 13.3% ukupnog izvoza sa povećanjem od 13.5%; Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo u iznosu od oko 8.5 miliona evra, u poređenju sa 7.7 miliona evra u 2018.godini, ili 2.2% ukupnog izvoza sa povećanjem od 9.6%; Proizvodi hemijske industrije  u iznosu od oko 8.1 miliona evra, u poređenju sa 7.4 miliona evra u 2018.godini, ili  2.1%  ukupnog izvoza sa povećanjem od 9.5%; Tekstil i tekstilni proizvodi u iznosu od 11.5 miliona evra, u poređenju sa 10.6 miliona evra u 2018.godini, ili  3.0% ukupnog izvoza sa povećanjem od 8.4%; Bazični metali i  proizvodi od metala u iznosu od oko 134.3 miliona evra, u poređenju sa 125.2 miliona evra u 2018.godini, ili 35.0% ukupnog izvoza sa povećanjem od 7.3%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan u iznosu od 39.8 miliona Evra, u poređenju sa 39.0 miliona evra u 2018.godini, ili 10.4% ukupnog izvoza sa povećanjem od 2.0%;  Drvo i proizvodi od drveta u iznosu od 5.7 milion Evra, u poređenju sa 5.6 miliona Evra, u 2018.godini, ili 1.5%  ukupnog izvoza sa povećanjem od 1.5%.

 

Tokom ovog perioda pad izvoza je zabeležen u ovim grupama: Koža i njeni proizvodi u iznosu od oko 6.5 miliona evra, u poređenju sa 10.9 miliona evra koliko je bio  u 2018. godini, ili 1.7% ukupnog izvoza sa padom od (-40.2%); Mineralni proizvodi u iznosu od oko 40.0 miliona evra, u poređenju sa 51.2 miliona evra koliko je bio  u 2018. godini, ili 10.4% ukupnog izvoza sa padom od (-21.9%); Papir i proizvodi od papira u iznosu od oko 4.3 miliona evra, u poređenju sa 5.3 miliona evra koliko je bio  u 2018. godini, ili 1.1% ukupnog izvoza sa padom od (-18.6%); Biljni proizvodi u iznosu od oko 22.9 miliona evra, u poređenju sa 23.8 miliona evra koliko je bio  u 2018. godini, ili 6.0% ukupnog izvoza sa padom od (-3.5%).

Pozitivan trend povećanja izvoza od 2009-2019. godine zebeležen je u sledeće sektorske grupe: Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan u iznosu od 9.3 miliona Evra na  39.8 miliona evra; Plastika, guma i proizvodi od njih od 6.3 hiljada evra na 50.8 miliona evra; Proizvodi hemijske industrije od 1.4 miliona evra na 8.1 miliona evra; Razni proizvedeni artikli od 1.8 miliona evra na 20.0 miliona evra.

Podaci o trgovini robe za uvoz Kosova u 2019. godini zabeležili su godišnje povećanje od oko 4.5%, u poređenju sa  prethodnom 2018. godinom.

Povećanje uvoza prema sektorima zabeležen je u ovim grupama; Različita prevozna sredstva u iznosu od 314.7 miliona evra, u poređenju sa 268.7 miliona evra u 2018.godini, ili 9.0% ukupnog uvoza sa povećanjem od 17.1%; Drvo i proizvodi od drveta u iznosu od 83.4 miliona evra, u poređenju sa 73.5 miliona evra u 2018.godini, ili 2.4% ukupnog uvoza sa povećanjem od 13.5%; Životinje, proizvodi životinjskog porekla u iznosu od 148.7 miliona evra, u poređenju sa 132.0 miliona evra u 2018.godini, ili 4.3% ukupnog uvoza sa povećanjem od 12.7%; Obuća ( obuća i delovi takvih artikala) u iznosu od 43.5 miliona evra, u poređenju sa 39.1 miliona evra u 2018.godini, ili 1.2% ukupnog uvoza sa povećanjem od 11.3%; Papir i proizvodi od papira u iznosu od 52.5 miliona evra, u poređenju sa 47.7 miliona evra u 2018.godini, ili 1.5% ukupnog uvoza sa povećanjem od 10.1%;  Tekstil i tekstilni proizvodi u iznosu od 173.2 miliona evra, u poređenju sa 162.5 miliona evra u 2018.godini, ili 5.0% ukupnog uvoza sa povećanjem od 6.6%;  Biljni proizvodi  u iznosu od 160.5 miliona evra, u poređenju sa 151.7 miliona evra u 2018.godini, ili 4.6% ukupnog uvoza sa povećanjem od 5.8%; Proizvodi hemijske industrije u iznosu od 246.9 miliona evra, u poređenju sa 235.1 miliona evra u 2018.godini, ili 7.1% ukupnog uvoza sa povećanjem od 5.0%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan u iznosu od 420.9 miliona evra, u poređenju sa 400.5 miliona evra u 2018.godini, ili 12.0% ukupnog uvoza sa povećanjem od 4.9%; Plastika i proizvodi od plastike  u iznosu od 220.8 miliona evra, u poređenju sa 214.0 miliona evra u 2018.godini, ili 6.3% ukupnog uvoza sa povećanjem od 3.2%; Mineralni proizvodi (gorivo) u iznosu od 517.6 miliona evra, u poređenju sa 510.5 miliona evra u 2018.godini, ili 14.8% ukupnog uvoza sa povećanjem od 1.4%;

Dok, tokom ovog perioda pad uvoza je zabeležen u ovim grupama: Razni gotovi proizvodi  u iznosu od oko 99.9 miliona evra, u poređenju sa 105.5 miliona evra u 2018.godini, ili 2.9% ukupnog uvoza sa padom od (-5.3%); Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo u iznosu od oko 115.6 miliona evra, u poređenju sa 118.1 miliona evra u 2018.godini, ili 3.3% ukupnog uvoza sa padom od (-2.1%); Mašine ,mehnički.i električni uređaji u iznosu od oko 431.7 miliona evra, u poređenju sa 435.1 miliona evra u 2018.godini, ili 12.3% ukupnog uvoza sa padom od (-0.8%); Bazični metali i proizvodi od bazičnih metala u iznosu od oko 371.4 miliona evra, u poređenju sa 372.1 miliona evra u 2018.godini, ili 10.6% ukupnog uvoza sa padom od (-0.2%).

Izvoz Kosova u EU zemljama iznosio je 138.5 miliona evra, odnosno oko 36.1% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 24.9%.

Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (8.1%), Italija (5.9%),  Holandija (4.3%) i Velika Britanija (2.9%).

Prema poglavljima, najveće stope učešća u zemljama EU-a imaju ove grupe: Plastika i proizvodi od plastike sa 25.4 miliona evra ili oko 18.4%; Gvožđe i čelik sa 19.4 miliona evra ili oko 14.0%;  Rudnici, boje i pepeo sa 13.7 miliona evra, ili oko 9.9%, itd.

Dok uvoz Kosova  iz EU zemalja je bio oko 1 749.4 miliona evra, ili 50.0% ukupnog uvoza sa povećanjem od 20.0%. Najveći udeo uvoza ostvaren je iz: Nemačke (12.8%); Italije (6.4%); Grčke (5.6%), Slovenije (3.8%) i Bugarske (3.5%), itd.

Zemlje EU pokrivaju najveći deo ukupnog uvoza na Kosovu. Najveći udeo u uvozu je bio u ovim poglavljima: Razna prevozna sredstva 281.6 miliona Evra, ili oko 16.1%; Mineralna goriva, mineralna maziva i proizvodi za njihovu namenu 258.8 miliona evra, ili oko 14.8%, itd .

Tokom 2019. godine izvoz Kosova u zemljama CEFTA dostigao je 164.8 miliona evra, ili 43.0% ukupnog izvoza, gde je zabeležen pad od (-5.0%).  Glavni partneri za izvoz u zemljama CEFTA-e su: Albanija (17.6%), Severna Makedonija (11.5%), Srbija (7.1%) i Crna Gora (5.1%).

Prema poglavljima, najveće stope učešća u zemljama CEFTA-e imaju ove grupe: Artikli od gvožđa i čelika 24.1 miliona Evra ili oko 14.6%; Gvožđe i čelik, 22.1 miliona evra ili.oko 13.4%; Pića, alkoholna pića i sirće 21.3 miliona evra ili oko 12.9%, itd.

Dok, uvoz od zemalja CEFTA-e, u 2019.godini iznosio je 502.7 miliona Evra, ili 14.4% ukupnog uvoza, sa padom od (-41.1%).

Zemlje sa najvećim učešćem u uvozu bile su: Severna Makedonija (6.9%), Albanija (6.4%), Crna Gora (0.8%) i Srbija (0.2%),

Najveći udeo u uvozu je bio u ovim poglavljima: Gvožđe i čelik 122.3 miliona evra, ili oko 24.3%; Mineralna goriva, mineralna maziva i proizvodi za njihovu namenu koji su iznosili 72.5 miliona Evra, ili oko 14.4%, itd.

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 80.1 miliona Evra, ili 20.9%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Indija (8.6%) i Švajcarska (7.4%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  1 244.7 miliona Evra, ili 35.6%.Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.3%) i Kina (9.7%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za 2019. godinu, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.