Statistika Spoljne Trgovine (SST), 2018

  • 03/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)   objavljuje podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za 2018.godinu.

U ovoj publikaciji statistika spoljne trgovine date su šira objašnjenja, detaljno, o tome šta naša zemlja izvozi na inostrano tržište i šta uvozi sa vanjskog tržišta.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu, u 2018.godini ukazuju na trgovački deficit u iznosu od 2 979.5 miliona evra, ili izraženo u procentima trgovački deficit je  veći za 11.6% u odnosu na 2017.godinu. Dakle i u ovoj godini imamo negativni bilans.

Ukupan izvoz roba u ovoj godini je iznosio  367.5 miliona evra, dok ukupan uvoz  je bio 3 347.0 miliona evra. Tako da izvoz pokriva uvoz  sa samo 11.0%.

Upoređujući podatke o izvozu roba sa Kosova tokom 2018.godine sa onima iz 2017. godine, podaci pokazuju da postoji godišnji pad od (-2.8%), tj. Kosovo i dalje ima negativni trgovinski bilans.

Izvoz po sektorima ove godine porastao u ovim grupama: drvo i proizvodi od drveta u iznosu od oko 5.6 miliona Evra, u poređenju sa 4.4 miliona Evra u 2017.godini, ili 1.5% ukupnog izvoza a povećanjem od 28.5%; Razni gotovi proizvodi  u iznosu od oko 13.1 miliona Evra, u poređenju sa 10.3 miliona Evra u 2017.godini, ili 3.6% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 26.8.5%; Proizvodi hemijskie industrije u iznosu od oko 7.4 miliona Evra, u poređenju sa 5.8 miliona Evra u 2017.godini, ili 2.0% ukupnog izvoza sa povećanjem od 26.6%; Plastika, guma i proizvodi od njih u iznosu od   44.7 miliona Evra, u poređenju sa 35.6 miliona Evra, u 2017.godini ili 12.2% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 25.7%; Mašine i uređaji,meh.i električni uređaji u iznosu od   11.5 miliona Evra, u poređenju sa 9.4 miliona Evra,u 2017.godini  ili 3.1% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 22.0%; Proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo u iznosu od 7.7 miliona Evra, u poređenju sa 6.4 miliona Evra,u 2017.godini ili 2.1% ukupng izvoza, sa povećanjem od 19.8%; Tekstil i tekstilni proizvodi u iznosu od oko 10.6 miliona Evra, u poređenju sa 9.9 miliona Evra,u 2017.godini ili 2.9% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 7.1%; Prehrambeni proizvodi, pića i duvan u iznosu od   39.0 miliona Evra, u poređenju sa 36.8 miliona Evra,u 2017.godini  ili 10.6% ukupnog uvoza sa povećanjem 5.9%; Ppapir i proizvodi od papira u iznosu od oko 5.3 miliona Evra, u poređenju sa 5.2 miliona Evra, u 2017 godini ili 1.5% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 2.8%; Biljni proizvodi od 23.8 miliona Evra u poređenju sa  23.4 miliona Evra u 2017.godini ili 6.5% ukupnog izvoza sa povećanjem od 1.7%.

Tokom ovog perioda izvoz je opao u ovim grupama: mineralni proizvodi u vrednosti od oko 51.2 miliona evra, u poređenju sa 72.6 miliona evra u 2017.godini, ili 14.0% ukupnog izvoza sa padom  od 29.5%; obuća (obuća i delovi takvih predmeta) u iznosu od oko 2.0 miliona eura, u odnosu na 2.7 miliona evra u 2017. godini, ili 0.6% ukupnog izvoza sa padom od (-24.5%); koža i njeni proizvodi u iznosu od oko 10.9 miliona eura, u poređenju sa 11.8 miliona evra u 2017. godini, odnosno 3.0% ukupnog izvoza sa padom od (-7,6%); bazični metali i  proizvodi od metala u iznosu od oko 125.2 miliona evra, u poređenju sa 135.4 miliona evra u 2017.godini, ili 34.1% ukupnog izvoza sa padom od (-7.5%).

Pozitivan trend povećanja izvoza od 2008. do 2018. godine zebeležen je u sledeće sektorske grupe: Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan u iznosu od 10.5 miliona Evra na ili 39.0 miliona evra; Plastika, guma i proizvodi od njih od 6.4 hiljada evra na 44.7 miliona evra; Biljni proizvodi od 8.9 miliona evra na 23.8 miliona evra; Raznih proizvedeni artikli od 2.3!!!! evra na 13.1 miliona evra; Tekstil i tekstilni proizvodi od 2.5 miliona evra na 10.6 miliona evra.

Podaci o trgovini robe za uvoz Kosova u 2018. godini zabeležili su godišnji rast od 9.8%, u poređenju sa  prethodnom 2017. godinom.

 

Rast uvoza po sektorima zabeležen je u ovim grupama; bazični metali i proizvodi od bazičnih metala u iznosu od oko 372.1 miliona evra, u poređenju sa 307.1 miliona evra u 2017.godini, ili 11.1% ukupnog uvoza sa povećanjem od 21.2%; mašine i uređaji,mehnički.i električni uređaji u iznosu od   oko 435.1 miliona evra, u poređenju sa 361.4 miliona evra u 2017.godini,ili 13% ukupnog uvoza sa povećanjem od 20.4%; razni proizvedeni artikili u iznosu od   oko 105..5 miliona evra, u poređenju sa 88.2 miliona evra u 2017.godini,ili 3.2% ukupnog uvoza sa povećanjem od 19.6%; Tekstil i tekstilni proizvodi u iznosu od   oko 162..5 miliona evra, u poređenju sa 139.9 miliona evra u 2017.godini,ili 4.9% ukupnog uvoza sa povećanjem od 16.1%; Mineralni proizvodi (goriva) u iznosu od oko 510.5 miliona Evra, upoređenju sa 442.6% miliona evra u 2017.godini, ili 15.3% ukupnog uvoza sa povećanjem od 15.3%; Koža i kožni proizvodi u iznosu od oko 10.2 miliona evra, u poređenju sa 9.0 miiona evra u 2017.godini, ili 0.3% ukupnog uvoza sa povećanjem od 11.2%; Plastika, guma i proizvodi od njih u iznosu od   oko 214..0 miliona evra, u poređenju sa 194.2 miliona evra u 2017.godini,ili 6.4% ukupnog uvoza sa povećanjem od 10.2%; životinje, proizvodi životinjskog porekla u iznosu od  132.0 miiona evra, u poređenju sa 121.4 miliona evra u 2017.godini,ili 3.9% ukupnog uvoza sa povećanjem od 8.7%; obuća ( obuća i delovi takvih artikala) u iznosu od   oko 39.1 miliona evra, u poređenju sa 36.2 miliona evra u 2017.godini,ili 1.2% ukupnog uvoza sa povećanjem od 8.0%; proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo u iznosu od 118.1 miliona evra u poređenju sa 111.0 miliona evra u 2017.godini,ili 3.5% ukupnog uvoza sa povećanjem od 6.3%; papir i proizvodi od papira u iznosu od oko 47.7 miliona evra u poređenju sa 46.0 miliona evra u 2017.godini,ili 1.4% ukupnog uvoza sa povećanjem od 3.5%; proizvodi hemijskie industrije u iznosu od oko 235.1 miliona evra u poređenju sa 230.4 miliona evra u 2017.godini,ili 7.0% ukupnog uvoza sa povećanjem od 2.1%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan u iznosu od oko 400.5 miliona evra u poređenju sa 395.8 miliona evra u 2017.godini,ili 12.0% ukupnog uvoza sa povećanjem od 1.2%; različita prevozna sredstva u iznosu od 268.7 miliona evra, u poređenju sa 267.5 miliona evra u 2017.godini,ili 8.0% ukupnog uvoza sa povećanjem od 0.4%;

Tokom ovog perioda pad izvoza je tabeležne u ovim grupama: drvo i proizvodi od drveta u iznosu od 73.5 milion Evra, u poređenju sa 77.1 miliona Evra, u 2017.godini, ili 2.2% ukupnog uvoza, sa padom od  (-4.8%); Ulje i masti iznosu od 27.9 milion Evra, u poređenju sa 28.3 miliona Evra, u 2017.godini, ili 0.8% ukupnog uvoza, sa padom od  (-1.5%);

Izvoz Kosova u EU zemljama iznosio je 110.8 miliona evra, odnosno oko 30.2% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od (-17.7%).

Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (6.8%), Holandija (4.0%), Slovenija (3.7%)  i Velika Britanija (2.7%).

Prema poglavljima, najveće stope učešća u zemljama EU-a imaju ove grupe: Plastika i proizvodi od plastike sa 20.9 miliona evra ili oko 18.9%; Rudnici, boje i pepeo sa 16.4 miliona evra, ili oko 14.8%;  Mineralna goriva, mineralna maziva i proizvodi za njihovu namenu sa 14.1 miliona evra, ili oko 12.8%.

Dok uvoz Kosova  iz EU zemalja je bio oko 1 457.3 miliona evra, ili 43.5% ukupnog uvoza sa povećanjem od 11.1%. Najveći udeo uvoza ostvaren je iz: Nemačke (11.8%); Italije (6.1%); Grčke (3.7%), Slovenije (2.8%) i Poljske (2.6).

Zemlje EU pokrivaju najveći deo ukupnog uvoza na Kosovu. Najveći udeo u uvozu je bio u ovim poglavljima: Mineralna goriva, mineralna maziva i proizvodi za njihovu namenu 246.7 miliona Evra ili 16.9% ; Razna prevozna sredstva 236.6 miliona Evra, ili oko 16.2%, itd.

Dok, tokom 2018. godine izvoz Kosova u zemljama CEFTA dostigao je 173.5 miliona evra, ili 47.2% ukupnog izvoza, gde je zabeležen pad od (-5.2%).  Glavni partneri za izvoz u zemljama CEFTA-e su: Albanija (18.6%), Severna Makedonija (11.9%), Srbija (9.1%) i Crna Gora (5.3%).

Prema poglavljima, najveće stope učešća u zemljama CEFTA-e imaju ove grupe: Artikli od gvožđa i čelika 26.9 miliona Evra ili oko 15.5%; gvožđe i čelik, 24.9 miliona evra ili.oko 14.4%; pića, alkoholna pića i sirće 20.9 miliona evra ili oko 12.1%, itd.

Dok, uvoz od zemalja CEFTA-e, u 2018.godini iznosio je 853.5 miliona Evra, ili 25.5% ukupnog uvoza, sa padom od (-0.3%).

Zemlje sa najvećim učešćem u uvozu bile su: Srbija (11.6%), Albanija (6.2%) i Severna Makedonija (5.1%). Najveći udeo u uvozu je bio u ovim poglavljima: gvožđe i čelik 162.3 miliona evra, ili oko 19.0%; mineralna goriva, mineralna maziva i proizvodi za njihovu namenu koji su iznosili 144.5 miliona Evra, ili oko 16.9%, itd.

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 83.1 miliona Evra, ili 22.6%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Indija(9.9%) i Švajcarska (7.8%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  1 036.1 miliona Evra, ili 31.0%.

Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.1%) i Kina (9.3%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za 2018. godinu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

 

Nema pdf na srpski jezik