Statistika Spoljne Trgovine (SST), 2017

  • 05/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)   objavljuje podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za 2017.godinu.

U ovoj publikaciji statistika spoljne trgovine date su šira objašnjenja, detaljno, o tome šta naša zemlja izvozi na inostrano tržište i šta uvozi sa vanjskog tržišta.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu, u 2017.godini ukazuju na trgovački deficit u iznosu od 2 669.0 miliona evra, ili izraženo u procentima trgovački deficit je  veći za 7.6% u odnosu na 2016.godinu. Dakle i u ovoj godini imamo negativni bilans.

Ukupan izvoz roba u ovoj godini je iznosio  378.0 miliona evra, dok ukupan uvoz  je bio 3 047.0 miliona evra. Tako da izvoz pokriva uvoz  sa 12.4%.

Upoređujući podatke o izvozu roba sa Kosova tokom 2017.godine sa onima iz 2016. godine, podaci pokazuju da postoji godišnje povećanje od 22.1%. Povećanje, koja  i dalje ima negativni trgovinski bilans Kosova.

Izvoz po sektorima ove godine porastao u ovim grupama: proizvodi od kamena i gipsa, keramički proizvodi i staklo u iznosu od 6.4 miliona Evra, u poređenju sa 3.5 miliona Evra, ili 1.7% ukupng izvoza, sa povećanjem od 81.3%; Biljni proizvodi u iznosu od 23.4 miliona Evra, u poređenju sa 16.7 miliona Evra, ili 6.2% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 39.7%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan u iznosu od oko 36.8 miliona Evra, u poređenju sa 27.6 miliona Evra, ili 9.8% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 33.4%;  papir i proizvodi od papira u iznosu od oko 5.2 miliona Evra, u poređenju sa 3.9 miliona Evra, ili 1.4% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 31.0%; proizvodi hemijskie industrije u iznosu od 5.8 miliona Evra, u poređenju sa 4.7 miliona Evra, ili 1.6% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 25%; plastika, guma i proizvodi od njih u iznosu od oko 35.6 miliona Evra, u poređenju sa 28.8 miliona Evra, ili 9.4% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 23.4%; drvo i proizvodi od drveta u iznosu od oko 4.4 miliona Evra, u poređenju sa 3.6 miliona Evra, ili 1.2% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 21.8%; bazični metali i proizvodi od bazičnih metala u iznosu od oko 135.4 miliona Evra, u poređenju sa 111.1 miliona Evra, ili 35.8% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 21.8%; transportna sredstva u iznosu od oko 1.7 miliona Evra, u poređenju sa 1.5 miliona Evra, ili 0.5% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 16.4%; mineralni proizvodi u iznosu od oko 72.6 miliona Evra, u poređenju sa 63.8 miliona Evra, ili 19.2% ukupnog izvoza, sa povećanjem od13.8%; Tekstil i tekstilni proizvodi u iznosu od oko 9.9 miliona Evra, u poređenju sa 8.7 miliona Evra, ili 2.6% ukupnog izvoza, sa povećanjem od13.2%;  Koža i kožni proizvodi u iznosu od oko 11.8 miliona Evra, u poređenju sa 11.1 miliona Evra, ili 3.1% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 5.7%; razni gotovi proizvodi  u iznosu od oko 10.3 miliona Evra, u poređenju sa 9.8 miliona Evra, ili 2.7% ukupnog izvoza, sa povećanjem od 5.5%.

Tokom ovog perioda izvoz je opao u ovim grupama: obuća ( obuća i delovi takvih artikala) u iznosu od 2.7 milion Evra, u poređenju sa 3.3 miliona Evra, ili 0.7% ukupnog izvoza, sa poećanjem od 19.0%.

Pozitivan trend rasta izvoza od 2005-2017. godine imale su  ove grupe sektora: prehrambeni proizvodi, pića i duvan od 4.5 miliona Evra na 36.8 miliona Evra; plastika, guma i proizvodi od njih od 968 hiljada Evra na 35.6 miliona Evra; biljni proizvodi od 2.8 miliona Evra na 23.4 miliona Evra; Koža i kožni proizvodi od 6.1 miliona Evra na 11.8 miliona Evra;  papir i proizvodi od papira od 379 hiljada Evra na 5.2 miliona Evra.

Podaci o trgovini robe za uvoz Kosova u 2017. godini zabeležili su godišnji rast od 9.2%, u poređenju sa  prethodnom 2016. godinom.

Rast uvoza po sektorima zabeležen je u ovim grupama; mineralni proizvodi (gorivo) u iznosu od  442.6 miliona evra, u poređenju sa 327.5 miliona Evra, ili 14.5% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 35.2%; razna transportna sredstva  u iznosu od  267.5 miliona evra, u poređenju sa 220.0 miliona Evra, ili 8.8% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 21.6%; bazični metali i proizvodi od bazičnih metala u iznosu od  307.1 miliona evra, u poređenju sa 275.3 miliona Evra, ili 10.1% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 11.5%; životinje, proizvodi životinjskog porekla u iznosu od  121.4 miliona evra, u poređenju sa 109.8 miliona Evra, ili 4.0% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 10.5%; papir i proizvodi od papira u iznosu od  46.0 miliona evra, u poređenju sa 41.7 miliona Evra, ili 1.5% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 10.4%; koža i kožni proizvodi u iznosu od  9.0 miliona evra, u poređenju sa 8.3 miliona Evra, ili 0.3% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 7.4%; drvo i proizvodi od drveta u iznosu od  77.1 miliona Evra, u poređenju sa 72.6 miliona Evra, ili 2.5% ukupnog uvoza sa povećanjem od 6.3%;   prehrambeni proizvodi, pića i duvan u iznosu od   395.8 miliona Evra, u poređenju sa 373.0 miliona Evra, ili 13.0% ukupnog uvoza sa povećanjem od 6.1%;  proizvodi hemijskie industrije u iznosu od   230.4 miliona Evra, u poređenju sa 221.5 miliona Evra, ili 7.6% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 4.0%; obuća ( obuća i delovi takvih artikala) u iznosu od   36.2 miliona Evra, u poređenju sa 35.0 miliona Evra, ili 1.2% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 3.5%; plastika, guma i proizvodi od njih u iznosu od   194.2 miliona Evra, u poređenju sa 188.4 miliona Evra, ili 6.4% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 3.1%; tekstil i tekstilni proizvodi u iznosu od   139.9 miliona Evra, u poređenju sa 136.6 miliona Evra, ili 4.6% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 2.4%; mašine i uređaji,meh.i električni uređaji u iznosu od   361.4 miliona Evra, u poređenju sa 357.6 miliona Evra, ili 11.9% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 1.0%;

Dok, kod uvoza pad je zabeležen u ovim grupama: Optički i lekarski instrumenti, fotog.apar.muz.instr.itd. u iznosu od    33.0 miliona Evra u poređenju sa 35.4 miliona Evra, ili 1.1% ukupnog uvoza, sa padom od 6.8% kao i kod Raznih proizvedenih artikla u iznosu od    88.2 miliona Evra u poređenju sa 90.9 miliona Evra, ili 2.9% ukupnog uvoza, sa padom od 3.0%

Izvoz Kosova u EU zemljama iznosio je 94.2 miliona evra, odnosno približno 24.9% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 34.6%.

Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka 5.3%, Holandija 3.4%, Velika Britanija 3.0% i Bugarska 2.4%.

Prema poglavljima, najveće stope učešća u zemljama EU-a imaju ove grupe: Rudnici, boje i pepeo sa 21,1 miliona evra, ili oko 22.4%; plastika i proizvodi od plastike sa 15.6 miliona evra ili oko 16.6%; Prerađena i neprerađena koža sa 5.8 miliona evra ili oko 6.2% itd.

Dok uvoz Kosova  iz EU zemalja je bio oko 1 312.2 miliona evra, ili 43.1% ukupnog uvoza sa povećanjem od 9.1%. Najveći udeo uvoza ostvaren je iz: Nemačke (12.4%); Italije (6.4%); Grčke (4.4%), Poljske (2.6) i Slovenije (2.1%).

Zemlje EU pokrivaju najveći deo ukupnog uvoza na Kosovu. Najveći udeo u uvozu je bio u ovim poglavljima: razna transportna sredstva 240.8 miliona Evra, ili oko 18.4%; Mineralna goriva, mineralna maziva i proizvodi za njihovu namenu 212.6 miliona Evra ili 16.2% itd.

Dok, tokom 2017. godine izvoz Kosova u zemljama CEFTA dostigao je 183.0 miliona evra, ili 48.8% ukupnog izvoza, gde je bilo povećanje od 26.9%.  Glavni partneri za izvoz u zemljama CEFTA-e su: Albanija (15.9%), Srbija (12.8%), Makedonija (12.1%) i Crna Gora (5.3%).

Prema poglavljima, najveće stope učešća u zemljama CEFTA-e imaju ove grupe: Mineralna goriva, mineralna maziva i proizvodi za njihovu namenu (32.6 miliona Evra), ili oko 17.8%; Artikli od gvožđa i čelika (22.7 miliona Evra) ili oko 12.4%, itd.

Dok, uvoz od zemalja CEFTA-e, u 2017.godini iznosio je 856.1 miliona Evra, ili 28.1% ukupnog uvoza, sa povećanjem od 13.7%.

Zemlje sa najvećim učešćem u uvozu bile su: Srbija (14.8%), Makedonija (5.1%) i Albanija (5.0%). Najveći udeo u uvozu je bio u ovim poglavljima: Mineralna goriva, mineralna maziva i proizvodi za njihovu namenu koji su iznosili 139.9 miliona Evra, ili oko 16.3%; 2. gvožđe i čelik (133.7 miliona EVra) ili oko 15.6%.

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 100.7 miliona Evra, ili 26.7%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Indija(13.9%), Švajcarska (5.6%), Kina (1.5%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  878.6 miliona Evra, ili 28.8%.

Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (9.6%) i Kina (9.0%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za 2017. godinu, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.